نمونه چشم انداز موفقیت

چشم انداز موفقیت ( Vision ) یعنی اینکه آینده سازمان/موسسه خود را چگونه می بینید. برای نوشتن چشم انداز موفقیت باید به بیانیه ماموریت نگاه کنید. درواقع نوشتن چشم انداز موفقیت بعداز بیانیه ماموریت امری رایج است. درست است که درنهایت ترتیب معرفی چشم انداز و بیانیه ماموریت به ترتیب نخست چشم انداز موفقیت است ولی خیلی از مشاوران سازمان های خدمات اجتماعی پیشنهاد می کنند که بعداز نوشتن بیانیه ماموریت به سراغ چشم انداز موفقیت بروید.

درچشم انداز موفقیت شما پیش بینی می کنید یا اینکه آرزو می کنید که در آینده  سازمان/موسسه شما به کجا خواهد رسید. درواقع چشم انداز موفقیت تصویری است از موفقیتی که درآینده نصیب موسسه/سازمان مربوطه خواهد شد.

بیانیه موفقیت از علت تشکیل سازمان و چرایی وجود سازمان می گوید ولی چشم انداز موفقیت از آینده سازمان در ذهن برنامه ریزان و موسسین سازمان پرده برمی دارد.

چند مثال:

1-شرکت هوندا: هوندا شرکتی خواهد شد که سهامداران، مشتریان و جامعه می خواهد

2-دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف:

چشم انداز موفقيت
اهداف آرمانی يا چشم انداز موفقيت دانشکده چنين است :

  • ايجاد يک قطب کيفی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی در سطح کشور و منطقه در زمينه های مختلف مهندسی انرژی
  • توسعه و به کارگيری دانش مهندسی انرژی در ارتقای بخش انرژي کشور ، گسترش كاربرد منطقي انرژی و استفاده بهينه از منابع خداداد انرژی در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه
  • مشارکت موثر در تلاش ملی ، منطقه ای و بين المللی برای توسعه فناوريهای پاک در توليد ، انتقال و مصرف انرژی  درجهت حفاظت از زيست بوم کشور ، منطقه و جهان

3-چشم انداز بانک پارسيان:

بانک اول ايران در سهم بازار داخلي،
کسب بيشترين سهم از معاملات بين المللي کشور بين بانک هاي خصوصي،
برترين در گستره خدمات بانکي پيشرفته،
توانمند و متعهد در ايجاد رضايت حد اکثري براي تمامي ذينفعان

4-شركت نماد توسعه سديد بر آن است تا در طول 20 سال آينده از طريق افزايش ظرفيت و توانايي هاي شركت و توسعه بازار هدف خود در داخل كشور، بعنوان يكي از شركتهاي برتر در زمينه خدمات مهندسي و پيمانكاري مطرح شده و حجم درآمدهاي خالص ساليانه خود را به مرز 50  ميليون يورو در سال برساند.همچنين شركت تلاش مي‌كند تا با ورود به بازارهاي منطقه  (خاورميانه و كشورهاي همجوار) حداقل 5 درصد حجم پروژه هاي جاري را به خود اختصاص دهد.

منبع عکس

آموزش و توانمندسازی
;