۱۵ اکتبر، روز جهانی زنان روستایی

۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهرماه به عنوان روز جهانی "زنان روستایی" در تقویم سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. آنهایی که مسئول فعالیت‌های مختلفی از کاشت و جمع آوری محصول گرفته تا پرورش دام ، تامین غذای خانواده و نگهداری از کودکان، سالمندان و بیماران هستند. هدف از بزرگداشت چنین روزی توجه و بازنگری نقش زنان روستایی در توسعه اقتصادی، سلامت و بهداشت، دسترسی به غذا و مبارزه با فقر است. بر همين اساس وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تحقق اهداف سازمان ملل در راستای توانمندسازی زنان روستايی با همکاری مرکز جامع توانمندسازی زنان و خانواده وابسته به مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری و شهرداری و ساير ارگان‌ها و سازمان‌ها اقدام به برگزاری نمايشگاه ريحانه برکت از تاريخ ۱۵ مهرماه سال جاری به مدت ۹ روز در فرهنگسرای رازی با حضور زنان توليد کننده از سراسر کشور کرده است.
مطالعات موردی و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که توليد بيش از ۷۰ درصد سبزی و صيفی، ۹۰ درصد از فعاليتهای مربوط به نوغان داری و حدود ۷۰ درصد امور مربوط به کاشت و نشای برنج به عهده زنان است. علاوه بر این موارد، بيش از ۸۰ درصد فعاليت‌های مرتبط با دامپروري به ويژه دام سبک و طيور بومي و بيش از ۹۰ درصد فراوری زيتون به صورت کارگاهی و خانگی به عهده زنان و روستايی وعشايری است.همچنین بيش از ۸۰ درصد توليدات صنايع دستی توسط زنان روستايی و عشايری است انجام می‌شود. با این حال، زنان روستایی از کم درآمدترین اقشار اجتماعی هستند و دسترسی آنان به منابع مالی، درمانی و آموزشی محدودتر از مردان است.
مدرسه پرتو، روز جهانی زنان روستایی را به همه دست‌اندرکاران پروژه‌های اجتماعی که به نوعی با ارائه خدمات به آنها کمک می‌کنند، تبریک می‌گوید.

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران
منبع عکس

آموزش و توانمندسازی

نظرات

naser1364's picture

naser1364

11.10.13

خانه داری در روستا با شهر خیلی تفاوت دارد، سابقه ناچیز فعالیتم در روستا ها اثبات کرده است که هیچ زنی روستایی صرفاً خانه دار نیست بلکه پایه اصلی اقتصاد و معیشت روستایی محسوب می شود اما نظام مردسالارانه، ضعف اطلاعات، کمبود سواد و پذیرش تقسیم کار موجود، باعث شده است که زن روستایی با وجود نقش بی بدیلش در روستا دیده نشود.
زن روستایی قربانی شرایطی است که بر او تحمیل می کنند، به راحتی از تحصیل باز می ماند، تلاشش را نادیده می انگارند و...

;