راهنمای نگارش پروپوزال

در این دفترچه راهنما (که نسخه آن به ضمیمه، قابل دانلود است)، با هدف کمک به کارآفرینان اجتماعی برای جذب منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های خود، به اختصار مفاهیمی چون پروپوزال (طرح پیشنهادی)، پروژه، حامیان مالی و درخواست حمایت مالی را معرفی کرده و دستورالعمل گام به گام روند پروپوزال‌نویسی برای پروژه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهیم. دستورالعمل‌هایی که در این دفترچه ذکر می‌شوند، شیوه‌های استاندارد و بین‌المللی هستند و شما می‌توانید آنها را متناسب با شرایط محلی و خواسته حامیان مالی خود، به کار گیرید. در این دفترچه راهنما به طور خاص به توضیح روند پروپوزال‌نویسی برای طرح‌های کار‌آفرینی اجتماعی می‌پردازیم و مواردی از جمله تهیه چکیده پروپوزال، شرح نیاز و یا مشکلی که پروژه قصد برطرف کردن آن را دارد، ایده اولیه یا طرح پیشنهادی، برنامه زمانی، شیوه‌های پایش و ارزشیابی، مدیریت ریسک، طرح پایداری پروژه، کادر اداری و فنی، بودجه پروژه و همین‌طور ضمایم پروپوزال را بررسی خواهیم کرد.
File Attachment: