نوشته: مهدی وجودی (دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران) و علیرضا سعیدی (کارشناس مدیریت بحران جمعیت
زلزله برای ما ایرانیان نامی ناآشنا نیست؛ تقریبا همگی ما آن را تجربه کرده‌ایم.
خبر ناگوار زلزله آذربایجان شرقی ما را نیز همانند همه هموطنان‌مان در غم فرو برده است.
آیا شما فرد دغدغه‌مندی هستید که می‌خواهید شاهد مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه باشید؟
هر کدام از راه حل‌های کارآفرینی اجتماعی برای افراد یا "گروه هدف" خاصی به کار گرفته می‌شوند.
کار آفرینی اجتماعی: ده سوال از دیوید برنستین
اگرچه دهه‌ها از معرفی مفهوم "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی" در غرب می‌
"مدیریت مالی در تمام پروژه‌ها از جمله پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی از
گفتگوی زیر، خلاصه ای از جلسه گپ و گفت شهریار امین متخصص برنامه نویسی، با دانش آموختگان مدرسه پرتو