چند ماهی از زلزله اهر و هریس می‌گذرد؛ زلزله‌ای که بسیاری از هموطنانمان را در آستانه فصل سرما بی‌خ
;