می‌رسد اینک بهار...

سالی که گذشت پر بود از آغازها؛ آغاز داستان‌های رشد و توسعه؛ رشدی به اندازه سبزی درختانی که دانش آموزان دبستانی کاشتند؛ و یا شادی مادران روستا که معجزه خواندن را فرا گرفتند. رشدی به اندازه معرفت دوستانی ناشناس؛ دوستانی که کنار هم ماندند تا مشارکت و همدلی را معنی کنند.

خوشحالیم که فعالیت‌های مدرسه‌مان در سال ١٣٩١ خورشیدی منجر به راه‌اندازی و توسعه بیش از ٥٠ پروژه خدمات اجتماعی در بیش از ۲۳ نقطه از کشور گردید. پروژه‌هایی که موفقیت آنها را مدیون تعهد و عملکرد پر کیفیت دانش‌آموختگان، تسهیلگران و همکاران دور و نزدیک مدرسه هستیم. از همین‌جا دست تک تک شما یاران مدرسه را به گرمی می‌فشاریم و برایتان آرزوی سالی سبز و روشن را داریم. امیدواریم که در سال ١٣٩٢ نیز بتوانیم با کمک شما همراهان، گامی نو برای آبادانی هرچه بیشتر کشورمان برداریم.

نوروزتان مبارک

مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو

محیط زیست
;