سیزدهم فروردین روز آشتی یا تخریب طبیعت

نوروز ۱۳۹۰ هم آمد، دید و بازدیدها انجام شد و کم کم  سیزدهم فروردین ماه از راه می رسد. سیزده به در آخرین جشن از سلسله جشن های سال نوی ایرانی  است. در فرهنگ های مختلف عدد ۱۳ را نحس دانسته اند. در بعضی از ساختمان های بلند مرتبه طبقه سیزدهم وجود ندارد و طبقه ی بعد از ۱۲ را ۱۴ منظورکرده اند. در برخی از هواپیماهای مسافربری ردیف سیزدهم وجود ندارد. در بعضی از شهرهای ایران اگر پلاکی 13 باشد به جای ۱۳ می نویسند ۱۲+ ۱ . ایرانی ها هم مطابق یک سنت قدیمی در ۱۳ فروردین خانه هایشان راترک می کنند و به دامان طبیعت پناه می برند.  این رویداد دارای آیین‌های ویژه‌ای است که  اندک اندک چهره سنت به خود گرفته است. از آن جمله می‌توان آیین‌های زیر را برشمرد.

  • سبزه به رود سپردن
  • گره زدن سبزه
  • کاهو و سکنجبین
  • آش رشته

در تقویم ایرانی سیزدهم فروردین را روز طبیعت نامیده اند. این روز هم می تواند به روزی برای انس بیشتر با طبیعت تبدیل شود و هم اینکه روزی برای تخریب سراسری طبیعت . در واقع اگر اصول هم نشینی و احترام به طبیعت رعایت نشود. سیزدهم فروردین یکی از مخرب ترین روزها برای طبیعت است.

در این روز میلیون ها نفر به طبیعت هجوم می آورند. به عنوان مثال فقط در پارک چیتگردر تهران جمعیتی بین یک تا دو میلیون نفر در روز سیزدهم فروردین از این پارک دیدن می کنند. اگر هر کدام از این جمعیت فقط یک گیاه را لگد کند پرواضح است که اکوسیستم پارک آسیبی جدی می بیند.

خوشبختانه در سال های گذشته جوانانی که حساسیت های زیست محیطی داشته اند اقدامات خوبی برای آگاهسازی عمومی از اهمیت رفتار مناسب با طبیعت انجام داده اند. در این نوشتار بعضی از توصیه هایی که دوستداران طبیعت دراین روز مطرح می کنند را بیان می کنیم.

۱-  زباله ی خود را در طبیعت رها نکنید. زباله ها را به شهر بازگردانید و به سامانه جمع آوری و مدیریت زباله تحویل دهید.

۲- شاخه ها را نشکنید. گل ها را نچینید.

۳- آَشیانه ی پرندگان را تخریب نکنید.

۴- حیوانات را اسیر نکنید.

۵- لاک پشت ها و قورباغه ها و خرچنگ ها و جوجه تیغی ها را آزار ندهید.

۶- پرندگان را شکار نکنید. بهار فصل جفت گیری و تخم گذاری پرندگان است.

۷- آب را آلوده نکنید. پودر ظرفشویی و دیگر دترژانت ها را به آب وارد نکنید.

۸- در گروه تان یک نفر را مسوول نظارت به این امور کنید. تا مواظب باشد زباله ها بازگردانده می شوند و طبیعت آلوده نمی شود.

۹- با طبیعت با احترام رفتار کنید.

۱۰-  مطمئن شوید که زمانی که محل را ترک می کنید پاکیزه تر از قبل از ورود شما ترک شود.

لینک های ذیل به مطالبی است که دغدغه مندان محیط زیستی برای حفظ طبیعت در سیزدهم فروردین ماه مطرح می کنند.

http://www.hefzemohitzist.blogfa.com/post-18.aspx

http://iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=5200

http://www.persigulf.com/home/news.php?NewsID=3003111103262

http://tebyan-zn.ir/News-Article/tourism/2011/3/27/20250.html

http://recyclenet.blogfa.com/post-258.aspx

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2060959

محیط زیست
;