شاخص فلاکت

شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی است که ازطریق جمع میزان تورم و میزان بیکاری در یک کشور سنجیده می‌شود. مثلا اگر میزان بیکاری در یک کشور فرضی ۱۰ درصد باشد و ضریب تورم ۵ درصد باشد در آن کشور شاخص فلاکت ۱۵ درصد است.

خیلی سرراست و راحت محاسبه می‌شود. کافی است میزان بیکاری و ضریب تورم را داشته باشیم.

این شاخص نخستین بار توسط  اقتصاددانی به اسم آقای آرتور اوکان معرفی شد. در سال ۱۹۷۶ آقای جیمی کارتر در مبارزات انتخاباتی روی این شاخص بسیار تاکید کرد. در آن زمان شاخص فلاکت در ایالات متحده ۵۷/۱۳% بود . درآن زمان جیمی کارتراستدلال می‌کرد که کسانی که  مسئول افزایش شاخص فلاکت هستند حق ندارند که به عنوان رییس جمهور انتخاب شوند. در آن سال آقای کارتر به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد.

این شاخص با شاخص شادمانی نسبت معکوس دارد. یعنی با افزایش شاخص فلاکت، شاخص شادمانی کاهش پیدا می‌کند. به گزارش اکونومیست  در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ روی کشورهای توسعه یافته انجام شده چنین رابطه ای مشاهده می‌شود. اقتصادهای بزرگ دنیا که در حال حاضر میزان‌های بالای بیکاری را تجربه می‌کنند از نظر شاخص فلاکت و شاخص شادمانی سنجیده شده اند.

در این مطالعه  نسبت معکوس دیده می‌شود. یعنی با افزایش شاخص فلاکت ، شاخص شادمانی کاهش پیدا کرده است.

در مطالعه‌ای که در نشریه ی قانون و اقتصاد آسیا در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است در خصوص شاخص فلاکت در ایران و ارتباط شاخص با میزان جرایم مطالعه شده است. در این مطالعه یک ارتباط مستقیم بین میزان جرم و جنایت و افزایش شاخص فلاکت مشاهده می‌شود. یعنی اینکه باافزایش میزان بیکاری و همینطور تورم و گرانی میزان جرم هم بالاتر می‌رود. یعنی برای کاهش میزان جرم می‌شود شاخص فلاکت را کاهش داد. این موضوع  یک مقداری با تاکید صرف بر مجازات متخلف به عنوان تنها راه کاهش جرم و جنایت متفاوت است.  در این دیدگاه مطرح می شود که اگر شاخص فلاکت در یک جامعه کاهش پیدا کند به طریق اولی میزان جرم و جنایت هم کاهش پیدا خواهد کرد. شاخص فلاکت با میزان فساد اداری رابطه ای مستقیم دارد. یعنی اینکه با افزایش فساد اداری شاخص فلاکت هم افزایش می‌یابد. هر چه فساد اداری بیشتر باشد . نرخ تورم و میزان بیکاری هم بالاتر است. درایران شاخص فلاکت در سال‌های گذشته بین ارقام ۲۲ تا ۳۶ در نوسان بوده است. البته با تورم های بالاتر و میزان بیکاری بیشتر این رقم قابل افزایش است.

برای مطالعه بیشتر

http://www.freemarketfoundation.com/Hanke%5CMisery%20in%20MENA%20-%20Globe%20Asia%20-%20March%202011.pdf

http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=ajle&sei-redir=1#search=%22misery+index+countries+Iran%22

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/daily_chart_misery_and_happiness

http://www.khabaronline.ir/news-10480.aspx

اشتغال و کارآفرینی
;