کارآفرینی تابستانی

وقتی نام کارآفرینی اجتماعی در دانشگاهها بر سر زبانها افتاد، تصور غالب این بود که فقط برای دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر مناسب باشد. در آن زمان گفته می شد که هر گونه برنامه کارشناسی باید اول به دانشجویان مفهوم کار آفرینی را بیاموزد تا بتواند در مراتب بالاتر به آن علاقه مند شود.

اما امروزه کم کم کارآفرینی اجتماعی در حال تبدیل شدن به نامی آشنا در میان خانواده ها می باشد. در هر جایی که نه دولت و نه سازمانهای غیر دولتی و نه بخش خصوصی نمی توانند دغدغه های اجتماعی را پاسخ گویند، تقاضایی برای عرضه کارآفرینی اجتماعی وجود دارد.

اکنون فصل مدرسه به پایان رسیده و کودکان و نوجوانان، به همراه والدینشان، می کوشند تا وقت بچه ها را از کارهای مفید پر کنند. در همین روزهاست که خیلی از آنها با دنیای کسب و کار آشنا می شوند و اولین بده-بستان را تجربه می کنند.

به نظر شما، آیا می توان در تابستان کودکان و نوجوانان را با کارآفرینی اجتماعی آشنا کرد؟ چگونه؟  آیا کودکان می توانند کارآفرینان اجتماعی باشند؟ یا اول باید مهارتهای پایه ای تر زندگی را بیاموزند؟

اشتغال و کارآفرینی

نظرات

shahmansouri's picture

shahmansouri

06.27.11

malemi's picture

malemi

06.29.11

سایت جالبی رو معرفی کردید آقای شاه منصوری. ممنون

saideh's picture

saideh

11.14.11

به نظر من می شود با مفاهیم ساده کارآفرینی را به کودکان آموخت.تاثیر آن هم در زندگی فردی و نگرش اجتماعی شان هم بسیار خواهد بود.شاید اگر نسلی داشته باشیم که تفکر کارآفرینی و دغدغه ی مسائل اجتماعی را داشته باشند اجتماعی که بنا کنند بسیار بهتر خواهد بود.

;