آب، عنصری کمیاب در ایران و نیازی اساسی در همه جا

در گذشته، فهرست نیاز های اساسی غذا، مسکن و لباس را شامل می شد، که بعداً بهداشت، آموزش و خدمات درمانی به این فهرست اضافه شدند. آب آشامیدنی تمیز، عنصر اصلی در سه مورد از این نیازها یعنی غذا، بهداشت و خدمات درمانی می باشد. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران، شرایط بارندگی و آب در ایران مناسب نیست و منابع آبی محدود کشور، پاسخگوی نیاز روزافزون نیستند. به گفته ثمره هاشمی، عوامل کم آبی در ایران عبارتند از: -          کمبود منابع: متوسط بارندگی در ایران در ۴۰ سال اخیر ۲۵۰ میلی متر در سال بوده است، در حالی که این رقم در دنیا ۲۵۰ میلی متر است. به علاوه، میزان بارندگی رو به کاهش است، این مقدار در سال گذشته ۲۳۰ میلی متر و در سال جاری به ۱۸۰ میلی متر کاهش یافته است. -          صنایع کشاورزی غیر پیشرفته: بیش از ۹۲ درصد مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت می گیرد، که ۶۰ درصد آن به دلیل استفاده از روش های آبیاری سنتی و غرقابی، به هدر می رود. -          آلودگی منابع: منابع آب زیرزمینی به دلایلی همجون استفاده بی رویه و استفاده کود شیمیایی، در حال آلوده شدن هستند و سطح آنها در حال پایین رفتن است -          مصرف بی رویه: سرانه مصرف آب ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر است که از متوسط مصرف سرانه جهان و حتی از میزان مصرف آب در کشورهایی که منابع غنی آب آشامیدنی دارند، بیشتر است. به دلیل این که مورد اول به بارندگی مربوط می شود که امری خارج از دسترس بشر است، می توان راه حل مشکل کم آبی در ایران را در توسعه صنایع کشاورزی، حفظ منابع زیرزمینی و اصلاح فرهنگ مصرف، جستجو کرد. کارآفرینان اجتماعی در هر سه مورد، راه حل هایی ارائه می دهد که پرتو در گذشته به برخی از آنها اشاره کرده است. به نظر شما، آیا کم آبی در ایران مشکلی اساسی است؟ آیا می توان با روش های کارآفرینان سراسر جهان، مشکل کم آبی را در ایران مرتفع نمود؟ چگونه؟
محیط زیست

نظرات

7piir's picture

7piir

08.16.11

با سلام
با توجه به محدود بودن منابع اب شیرین در ایران و مصرف بی رویه در کشور از طرفی هم آلوده سازی برخی از منابع موجود در آینده نه چندان دور بحران اب یقینا گریبان همه را خواهد گرفت .شواهد آن را نیز میتوان مشاهده کرد . زاینده رود - دریاچه ارومیه و .... همگی گویای اینده سختی، برای همه کشور است . ساخت سد های مختلف از طرفی میتواند مرهمی براین زخم باشد اما یقینا جوابگوی اصرافکاری مردم چه در شهر چه در روستا را نخواهد داد .
90 درصد اب مصرفی در کشاورزی با 60 درصد دور ریز ان فاجعه ای غیر قابل انکار و لازمه ای برای تحول در کشاورزی و بخصوص ابیاری است . که پیش نیاز ان صنعتی کردن کشاورزی میباشد که تنها راه ان نگاه علمی به موضوع است .
کشور ما بخاطر نزدیکی به انقلاب کشاورزی (کشورهای اطراف بین النهرین )یکی از ابر قدرتهای گذشته بوده که در آن زمان با بهینه مصرف کردن آن نیز الگوی باقی ملل بوده . اما همکنون با از بین بردن این ماده ارزشمند توانائی مقابل با تبعات ان را نخواهیم داشت . ریز گرده ها که هرزگاهی به کشورمان لشکر کشی میکنند باعث تغییرات سکونتی و بر هم زدن تعادل جمعیت بومی کشور خواهند شد انهم از سمت غربی کشور که از مناطق دیگر کشور پر آب تر است.
بنظر من باید روشهای ابیاری قدیمی مانند تراوا باید دوباره رایج گردد . در روش تراوا با استفاده از لوله های سفالی درون زمین اب بدون کمترین هدر رفتی از کنار ریشه ها عبور و رطوبت مورد نیاز ریشه و گیاه را تامین و در چرخه این کار اب نیز الوده نمیشود .

nimanasiri's picture

nimanasiri

08.25.11

bale doroste

iranholz's picture

iranholz

10.05.11

بله کاملا قابل درک است ولی فقط از پشت شیشه های ساختمان وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز نمیتوان کار علمی را پیش برد بلکه نیاز به سربازان کشاورزی داریم تا در این بخش نیز با فداکاری آنان روشهای بومی تجربه شده را ، مورد مطالعه علمی قرار داده و ترویج نمود

;