دزد پنهان منابع انسانی

بر اساس آمار جدید منتشر شده توسط خبرگزاری مهر، کارمندان ایرانی رتبه سوم تنبل ترین کارمندان جهان را به خود اختصاص داده اند. به گفته این خبرگزاری، میزان کار مفید روزانه در بخش دولتی ایران یک ساعت و چهار دقیقه و در بخش خصوصی دو ساعت و شش دقیقه است. میزان ساعات کار مفید فقط در کویت و عربستان، از ایران کمتر است.

کارمندان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، چه ساعتی و چه قراردادی، مسلم است که تمام ساعات روز را به انجام کار مفید اختصاص نمی دهند. کارآفرینان و مدیران برای حل این معضل، روش های مختلفی را به کار می برند.

یکی از این روش ها، استفاده از "قرار عملکرد" و "بررسی عملکرد" دوره ای می باشد. در آغاز دوره ای از پیش تعیین شده، برای مثال سه ماه، کارمند یا به تنهایی یا به همراه مدیری که بر عملکرد او نظارت می کند، کارهایی را که قرار است طی سه ماه آینده انجام دهد تعیین می کند و طرفین آن را امضا می کنند، که به آن "قرار عملکرد" گفته می شود. در این قرارداد، اهداف، عملیات، و شاخص تعیین می شوند.

مثال:

هدف 1: ایجاد تقاضا برای دستگاه آبیاری قطره ای

عملیات الف: سفر به مزارع استانی و انجام گفتگوی رو در رو با صد تن از کارآفرینان کشاورز

شاخص: تعداد گفتگوهای انجام گرفته – با 100 کشاورز

عملیات ب: طراحی و اجرای تبلیغات تلویزیونی در راستای آگاهی بخشی نسبت به مزایای آبیاری قطره ای

شاخص: تعداد تبلیغات طراحی شده و اجرا شده – 90 تبلیغ

و الی آخر. در "قرار عملکرد"، مهم است تمامی طرفین در روند تعیین مسئولیت ها و شاخص های آنها سهیم باشند و اهداف و عملیات مقرر، با رضایت همگی تعیین شود، تا هم در راستای اهداف سازمان باشند و هم کارمندی که موظف به اجرای آنها می باشد، از عهده انجام کارها برآید.

پس از اتمام دوره مورد نظر (در مثال ما این دوره سه ماه می باشد اما شما می توانید از هر دوره زمانی استفاده کنید)، طرفین به "بررسی عملکرد" می پردازند. در بررسی عملکرد، قراری که در اول دوره گذاشته شد به عنوان مرجع استفاده می شود و عملکرد کارمند مورد نظر با توجه به شاخص هایی که خود او در تعیین آنها نقش داشته، سنجیده می شود.

در جلسه بررسی عملکرد، ساز و کار تشویقی و آموزشی/مشورتی بر اساس عملکرد شخص به کار گرفته می شوند. در مثال بالا، فرض کنید پس از گذشت سه ماه، تعداد 120 گفتگوی موفق با کشاورزان انجام گرفته است، در این صورت، می توان مبلغی برای تشویق در نظر گرفت و یا چند روز مرخصی تشویقی به مرخصی های کارمند مورد نظر اضافه کرد.

حال در همین مثال، فرض کنید تعداد تبلیغ های اجرا شده 50 عدد می باشد. در این صورت، باید با آموزش و مشاوره، دلیل این کاستی را پیدا کرد و از تکرار آن جلوگیری کرد. البته در بعضی موارد، عملکرد ضعیف می تواند نتیجه این باشد که قرار عملکرد از اول با توانایی های فرد هماهنگ نبوده، که در این صورت انصاف حکم می کند که قرار عملکرد بعدی با آگاهی نسبت به ظرفیت ها تنظیم شود. اما در غیر این صورت، یافتن دلیل ضعف عملکرد برای تمامی طرفین حیاتی می باشد، زیرا در اکثر اوقات می توان با انجام کاری ساده هم چون کلاسی کوتاه در مدیریت زمانی، جابه جا کردن شخص در محیط کار به محلی متناسب با فعالیت او، برگزاری جلسه حل اختلاف میان کارمندان و پیمان کاران، و یا حتی کمک به شخص در حل مشکلات خانوادگی و شخصی، خیلی راحت عملکرد او را افزایش داد.

اما اهداف و بررسی های دوره ای، به تنهایی نمی توانند ساعات کار مفید را افزایش دهند. با ایجاد فهرست کارهای مقرر در اول روز کاری، می توان روند کار را ثابت به جلو ببرد. افرادی که وقتشان را به صحبت با تلفن همراه یا ایمیل زدن می گذرانند، تلفن شان را خاموش می کنند و با خود وعده می گذارند که سر ساعت مشخص، یک بار یا دو بار در روز، آن را روشن کنند و پیامک ها و تماس های وارده را بررسی کنند. افرادی که وقتشان را آنلاین و در محیط مجازی می گذرانند، می توانند کاغذی روی صفحه رایانه بچسبانند که روی آن نوشته شده "آنلاین نرو"، و غیره.

اما مطالعاتی که اخیراً در دانشگاه ملی سنگاپور انجام گرفته نشان می دهند که "وبگردی"، یا گشتن در میان سایت های اینترنتی بدون هدف قبلی، در عملکرد شخص تاثیر مثبت می گذارد. در این تحقیق، سه گروه دانشجوی مدیریت تعیین شدند. به هر سه گروه کاری یکسان داده شده تا آن را انجام دهند. سپس کار دومی به گروه اول سپرده شد تا بلافاصله آن را انجام دهد. به گروه دوم گفته شد که می توانند به مدت بیست دقیقه، هر کاری که دوست دارند انجام دهند به جز وبگردی، و به اعضای گروه سوم، رایانه هایی داده شد تا بیست دقیقه وبگردی کنند. سپس همان کاری که به گروه اول داده شد، به این دو گروه نیز سپرده شد. نتیجه حاصل این بود که گروهی که بیست دقیقه وبگردی کرده بودند، عملکردشان از دو گروه دیگر بهتر بود.

شما از چه راههایی برای کم کردن اتلاف وقت در محیط کار استفاده می کنید؟

اشتغال و کارآفرینی
;