طرح کسب و کار

اگر نمی دانید که به کجا می روید مواظب باشید،  چون ممکن است هرگز به آنجا نرسید.  یوگی برا

طرح کسب و کار یک مطلب مکتوب است که ضمن توضیح و معرفی کسب وکار شما به تحلیل وضعیت کسب و کار می پردازد و آینده ی کسب و کار را ترسیم می کند. طرح کسب و کارهمچنین به ترسیم وضعیت مالی طرح می پردازد و اینکه چقدر بودجه برای راه اندازی طرح نیاز است و در نهایت از نظر مالی طرح چه سیمایی خواهد داشت.

طرح کسب و کار به چه کاری می آید؟

نخستین پاسخ این است که به درد گرفتن پول می خورد. با طرح کسب و کار می شود سرمایه گذاران و بانک ها یا علاقمندان را متقاعد کرد که این کار، یک کار فکرشده است و می تواند موفق شود. از سوی دیگر با نوشتن طرح کسب و کار می شود با عمق بیشتری به فکر کسب و کار جدید پرداخت و درنهایت تصمیم گرفت که ادامه داد یا کار را متوقف کرد. نوشتن طرح کسب و کار کمک می کند که فکر اولیه عمق بیشتری پیدا کند. و طرح پخته تر شود. طرح کسب و کار مثل نقشه راه می ماند.

نوشتن طرح کسب و کار شبیه یک مسافرت است که از ذهن یک آدم شروع می شود و حرکت می کند ممکن است در طول سفر اشخاص دیگری هم با شروع کننده همسفر شوند. ولی در هر صورت معمولا یک نفر است که جرقه ای در ذهنش زده می شود و بعد شروع می کند به پخت و پز آن جرقه . بدیهی است که فرد شروع کننده ممکن است کسان دیگری را هم در برنامه اش همراه کند.

طرح کسب و کار می تواند بسیار کامل باشد یا خیلی مختصر . بستگی دارد.

طرح کسب و کار کامل زمانی تهیه می شود که کار در مرحله آغاز است . مثلا شخصی در تکاپوی راه اندازی یک بنگاه خدمات اجتماعی است. در این مرحله بهتر این است که یک طرح کسب و کار کامل نوشته شود. هر چقدر فکر شده تر و کامل تر باشد بهتر است. این گونه طرح کسب و کار همچنین برای جلب موافقت و همکاری سرمایه گذاران و دیگر علاقمندان بسیار سودمند است. بانک ها و سرمایه گذاران معمولا طرحی را می پسندند که کامل باشد و از جنبه های مختلف به سوژه پرداخته شده باشد. یک طرح کسب و کار کامل از اجزای ذیل تشکیل شده است.

صفحه ی عنوان طرح، خلاصه ی طرح، فهرست مطالب ، بیان مساله، شرح کسب و کار، اهداف کسب و کار، برنامه ی بازاریابی، پیش بینی درآمد، پیش بینی سود و زیان، طرح سرمایه گذاری، آنالیز ریسک، بخش منابع انسانی،  معرفی قابلیت های ارایه دهنده ی طرح ( ازنظر سوابق کاری و منابع مالی) و ضمایم و اسناد حمایت کننده ی طرح.

علاوه بر طرح کسب و کار کامل، نوع دیگری هم از طرح کسب و کار وجود دارد که به آن طرح کسب و کار سریع یایک روزه گفته می شود.

در صورتی که شما از قبل در این کسب و کار بوده اید و یک طرح بسیار ساده دارید و همه ی جوانب کار را می دانید این امکان وجود دارد که در یک روز یک طرح کسب و کار نوشت. این طرح بدون شک کامل نیست ولی سیمای کلی از کاری که انجام خواهید داد را ارایه می دهد. این قبیل طرح ها از اجزای ذیل تشکیل شده اند:

صفحه ی عنوان طرح ( جلد طرح)، خلاصه ی طرح، فهرست موضوعات، بیان مساله، توضیح کسب و کار، پیش بینی درآمد، هزینه ها و سود وزیان، ضمایم و اسناد حمایت کننده ی طرح .

وب سایت های زیادی تلاش کرده اند که فرم های طرح کسب وکار را با زبان ساده برای استفاده کننده ی فارسی زبان منتشر کنند. بسیار جالب خواهد شد اگر شما در بخش نظرات لینک این وب سایت ها را قراردهید.

مطلب فوق از کتاب

How to write a Business Plan by Mike McKeever,10th edition , published by Nolo , 2011

برگرفته شده است.

اشتغال و کارآفرینی
;