دوازده نکته برای کار تیمی موثر در سازمان ها

مردم به طور معمول در محیط های کاری در مورد ساخت تیم و اینکه چگونه یک تیم موفق را شکل دهیم گفتگو می کنند. پاسخ به این پرسش یعنی چگونه یک کارتیمی موفق را سامان دهیم به فهم ما از ماموریت گروه و اهدافی که به دنبالش هستیم ارتباط دارد. در کارتیمی همه تلاش کنند تا بخشی از کار را انجام دهند تا سازمان یا گروه به هدفش نزدیکتر شود. کار تیمی باعث می شود که عضو تیم احساس تعلق خاطر به جمعی بزرگ تر و قوی تر از خودش داشته باشد. در کار تیمی انرژی ها متمرکز می شوند و با افزایش انرژی کاری کامل تر و بزرگ تر از کاری که نفر به تنهایی قادر به انجامش است به سرانجام می رسد.

در ادبیات کار تیمی به نکات بسیار زیادی اشاره شده است. نکاتی که می توانند کار تیمی را تسهیل یا موفق نمایند. در این یادداشت کوتاه به یک دوازده گانه می پردازیم. البته که فهرست های دیگری هم هست. نظیر ۵ نکته یا ۱۷ نکته یا ۴۰ نکته برای موفقیت یک کارتیمی.

در درجه نخست باید خیلی روشن اهداف و توقعاتی که از تیم انتظار می رود نوشته شود." اگر ندانیم که به کجا می رویم هیچ راهی ما را به آنجا نخواهند رساند." ( منسوب به پیتردراکر) . بدون ترسیم توقعاتی که داریم پاسخ گویی به توقعات کاربسیار دشواری خواهد بود. پس در اتبدا بنویسیم که تیم ما قرار است به چه اهدافی برسد. چه ماموریتی انجام دهد.

دوم آنکه تلاش کنید تا اعضای تیم با موضوع کار تیمی بیشتر آشنا شوند. دانستن اینکه کار تیمی چه مزایایی دارد به افزایش تعهد اعضا برای انجام یک کار تیمی منسجم بیشتر می شود.

آیا اعضای تیم واقعا علاقه دارند که در کار تیمی مشارکت کنند. تعهد به انجام کار تیمی شرط موفقیت کار تیمی است. پس تلاش کنید تا این تعهد را ایجاد کنید. بدون شک دانستن مزایای کار تیمی و هدفی که به دنبالش هستیم ( دو مورد پیش گفته) شرط اولیه برای ایجاد تعهد در انجام کارتیمی است.

آیا تیم منابع و افراد مورد نظر از جنبه مهارت و دانش و تنوع برای رسیدن به هدف تیمی را دارد. به عنوان مثال اگر یک تیم قرار است روی ارتقای مستمر کیفیت کار کند آیا تیم دارای نمایندگانی از بخش های مختلف سازمان است؟ آیا تخصص ها و مهارت های متفاوت در ساختار تیم حضور دارند؟

تیم به یک نقشه راه نیاز دارد. ماموریت ، چشم انداز موفقیت تیم، ساختار تیم ، جدول زمانبدی برای رسیدن به اهداف تیم همه و همه لازمند. منشور تیم یا نقشه راه تیم کمک می کند که تصویری روشن از فرایند حرکت تیم به دست آید بدون برنامه و تصویر روشن هیچ تضمینی در موفقیت تیم نیست.

آیا دست تیم به اندازه ی کافی باز است تا اهدافش را دنبال کند . ایا تیم کنترل کافی روی منابع اش دارد. یا اینکه تیم از بالا کنترل می شود و اعضای تیم به اندازه کافی صاحب فرایند دانسته نمی شوند. برای موفقیت باید تیم احساس مالکیت روی منابع اش بکند و به اندازه ی کافی دستش باز باشد.

آیا همه ی اعضای تیم به اندازه کافی از مراحل رشد و نمو تیم آگاه هستند. آیا همه ی اعضای تیم در فرایند تیمی همکاری می کنند. همکاری و همکاری کاری است که باید در تیم انجام شود.

اعضای تیم باید با هم ارتباط و گفتگو داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد تا به یکدیگر بازخورد دهند باید این امکان موجود باشد تا به صورتی کاملا صادقانه بازخورد هایی در رابطه با کیفیت کارهای انجام شده به هم تیمی ها داده شود.

سازمان باید به تفکر خلاقانه و راه حل های ابداعی توسط تیم درون سازمان احترام بگذارد. حاصل کار تیم باید مورد توجه قرار بگیرد. در غیر اینصورت تیم ها ضرورتی نخواهند داشت. اگر نتایج کار تیمی خریداری نداشته باشد کار تیمی جفت و جور نمی شود. و بی اثر خواهد شد.

آیا اعضای تیم در مورد نتایج کارشان مورد توجه قرار می گیرند؟ آیا نسبت به نتایج مسوول هستند؟ آیا کار ی که ارزشمند است مورد تشویق قرار می گیرد. یک سامانه ی تشویق و تنبیه می تواند کار تیمی را معنا دار کند. بعنی اگر تیم نتایج خوبی می گیرد تشویق شود و اگر منابع را مصرف می کند و نتیجه ای خارج نمی شود مورد بازخواست قرار بگیرد.

تیم نیاز به هماهنگ کننده دارد. هماهنگ کننده ی تیم مثل رهبر ارکستر یا مربی یک تیم ورزشی تیم را راهبری می کند. داشتن یک مربی یا راهبرکار را پرفایده تر به پیش می برد.

تیم ها می تواند فرهنگ سازمانی را تغییر دهند. فرهنگ سنتی از بالا به پایین در سازمان ها با تیم های مشارکتی تغییر می کند . حال نکته اینجاست که سازمانی که اجازه داده است تیم های کاری شروع به حرکت کنند آیا برای این تغییر در فرهنگ سازمانی آمادگی دارد. این هم نکته ای قابل توجه که باید مورد بررسی قرار گیرد.

در مجموع در اینجا ۱۲ نکته مفید برای انجام کار تیمی در درون یک سازمان مورد بررسی قرار گرفت.  شما به چه نکات دیگری فکر می کنید؟ چه کارهای دیگری می شود انجام داد تا یک تیم موثر ومفید پدید آورد؟

برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه کنید:

http://www.businessknowhow.com/manage/12winteam.htm

http://humanresources.about.com/od/involvementteams/a/twelve_tip_team.htm

http://www1.cj.msu.edu/~outreach/mvaa/Building%20A%20Coordinated%20Community%20Response/Collaboration%20Toolkit/section6.pdf

منبع عکس

آموزش و توانمندسازی
;