محیط‌های کاری قرن ۲۱ ام

فضای کاری مورد استفاده ما در مورد روش کار ما و اینکه ما که هستیم چه می‌گوید؟ آیا داشتن یک دفتر کاری بزرگ با مبلمان اداری گران قیمت نشان دهنده ارجحیت یا موفقیت ماست ؟

یا محیط کارشلوغ و پر از ابزارالات نشان دهنده انجام دادن کاری خطرناک است؟ یا اینکه داشتن یک فضای کوچک ، یک میز کوچک در یک دفتر باز و پر رفت و آمد نشان دهنده انجام کار توسط یک فرد کم اهمیت است؟

بسیاری ازما به دفاتر مدیران سیاسی سطح بالا تعلق نداریم. محیط های کاری ما کارخانه‌های تولیدی یا زمین های کشاورزی هم نیست. خیلی از ماها به دنیای اطلاعات و عصر اطلاعات تعلق داریم. جایی که دانش تولید می شود. مهارت تدریس می‌شود و یا پروژه‌ای طراحی می‌شود. بسیاری از ما به دنیای کاری خدمات تعلق داریم.

با این حال به نظر می‌رسد محیط‌های کاری ما  همچنان به دوران صنعتی تعلق دارند. دفاتر کاری دوران صنعتی از کارخانجات الهام گرفته‌اند. در واقع دفاتر کاری مدرن یک محصول جانبی دنیای ماشین است. جایی که نقاله‌ای حرکت می‌کند و خط تولید در حال تولید است. یک اداره سنتی را در نظر بگیرید. شما مشتری اداره هستید. قرار است که یک کار  اداری انجام دهید. اول درخواستتان را به بایگانی می‌دهید تا شماره شود. سپس به معاون اداره مراجعه می کنید تا پاراف کند. بعد نفر بعد نامه را برایتان پیش‌نویس می‌کند به ماشین‌نویسی می‌روید و پشت در می‌نشینید تا نامه تایپ شود. سپس به کارشناس معاون اداره مراجعه می‌کنید تا نامه را برایتان بازخوانی و پاراف کند. بعد معاون اداره مراجعه می‌کنید تا نامه را امضاء کند. بعداز امضای نامه به بایگانی مراجعه می‌کنید تا نامه شما شماره شود بعد نسخه خودتان را برمی‌دارید و می‌روید. این دفتر کاری که به عصر صنعتی تعلق دارد یک خط تولید است. خط تولید نامه کاری شما.

امروزه در دنیای اطلاعات ، و دوران پسامدرن دفاتر کاری چنین سامان دهی نمی‌شوند. در دوران عصر انفجار اطلاعات کارها به صورت خطی انجام نمی‌شوند. نظام حاکم بر دفاتر کاری نظامی شبکه‌ای است. این شبکه‌های کاری نیازی به یک خط تولید خطی ندارند. دیگر نیازی نیست که یک نقاله در دفتر کاری باشد تا یکی یکی مراحل انجام شود. مدیران امروزی نیازی به تایپیست ندارند. دوران داشتن منشی‌هایی که با دستگاه‌های تایپ المپیا کار می‌کردند به سرآمده . لازم نیست تا یک کارشناس نامه را پیش‌نویس کند. مدیر یا کارشناس مربوطه مستقیما نامه را می‌نویسد یا از مدل‌های آماده ای که در رایانه ذخیره کرده  به سرعت استفاده می‌کند. بنابراین محیط کار در حال تغییر است.

امروزه به جای انجام یک فرایند از پیش تعریف شده خطی، یک تاکید زیادی روی کار دانش است. این مدل کار کمتر بر فورمول‌های از پیش تعیین شده استوار است. به جای آنکه کارکنان در یک خط بنشینند و یک فرایند تکراری را تکرار کنند و زیر نظر یک رییس کار کنند و امرببرند. شیوه‌های نوین کاری مبتنی بر همکاری ، ابتکار و اکتشاف در حال ظهور است.

به راستی ما چقدر در مورد طراحی محیط‌های کارنوین آگاهی داریم؟ در قرن بیستم بهره‌وری محیط های کاری صنعتی تا ۵۰ برابر افزایش یافت. ولی محیط‌های کاری نوین که مشاغل مبتنی بر دانش و خدمات را در خود جای می‌دهند همچنان نتوانسته‌اند که به نیازهای امروز کاری پاسخ دهند. محیط‌های کاری نوین چگونه باید باشند؟ شما چه سازمان‌هایی را می‌شناسید که تغییرات جالبی در محیط‌های کاریشان ایجاد کرده‌اند؟

اشتغال و کارآفرینی
;