آموزش عملی برای حفاظت از محیط زیست

کشور: افغانستان

موضوع مورد بررسی: آموزش اهمیت و تاثیر محیط زیست بر زندگی و آینده کودکان

تقریبا ۳۰ سال از جنگهای افغانستان گذشته است. جنگهایی که نه تنها منجر به کشته شدن میلیون ها افغانی شده، بلکه خسارات جبران ناپذیری نیز به محیط زیست وارد کرده است. سیستم آبیاری در مزارع افغانستان که در طول قرنها طراحی و ایجاد شده به کلی نبود شده است. بیش از ۵۰%  منابع  آب آشامیدنی  آلوده آلاینده های  سمی و سرطان زا است.

HTAC  اقدام به ایجاد اتاق محیط زیست در مدارس مناطق مختلف افغانستان کرده است. دانش آموزان در هفته ساعاتی را در راستای  آموزش محیط زیست با معلمان خود با  طراحی و پیاده سازی پروژه های عملی هر مشکلات محیط زیست میگذرانند.

در این راستا، موسسه یاری رسانی به کودکان افغان (HTAC) بخش بزرگی از سرمایه گذاری آموزشی خود را به آموزش کودکان در رابطه با محیط زیست تخصیص داده است. برای طراحی این بسته آموزشی HTAC از بسیاری از مسولین عالی رتبه در افغانستان و کارشناسان محیط زیست یاری گرفته است. هدف عمده این آموزش آشنایی کودکان با محیط زیست، ایجاد رابطه منحصر به فرد با جهان طبیعی و درک اهمیت و تاثیر محیط زیست بر زندگی و آینده آنان است.

امید بسیای وجود دارد که در قالب آموزش دراز مدت بسیاری از این دانش آموزان بتوانند از راههای تاثیر گذاری چون قانون گذاری های کشوری و تصمی مات استراتژیک در جایگاه مسوولان، مشکلات محیط زیست افغانستان را حل کنند.

در اینجا به بعضی از این اقدامات و پروژه های اتاق محیط زیست اشاره میکنیم:

-  ایجاد سیستم تشویقی برای دانش آموزانی که در تمیز نگه داشتن مدرسه کوشا هستند.

- آموزش ایجاد و حفظ باغ و باغچه و طراحی جریانهای آبیاری.  کاشتن سبزیجات در باغچه مدرسه یکی از قدمهای عملی این آموزش است.

-  آگاه سازی دانش آموزان از مشکلات محیط زیستی جدی مانند آلودگی آبهای آشامیدنی و حضور مواد سمی و خطرناک در محیط زندگی و فضای پیرامون آنها

- آموزش تستها و آزمایشهای تشخیص میزان آلودگی آب و روشهای کاهش آلودگی. همچنین دانش آموزان تشویق میشوند که این اطلاعات را در اختیار خانواده، دوستان و همسایه ها نیز قرار دهند.

- باغچه مدرسه عبدالله بن عمر در مدرسه راهنمایی منطقه پغمان در غرب کابل ، یک نمونه موفق این آموزشها است. گلها و درختان کشته شده در این باغچه هر روزه  بازدیدکنندگان زیادی را به تماشای آن جذب میکند.

-  دانش آموزان دبیرستان ایبک در ایالات سمنگان، با کمک خانواده و دیگر افراد محله، زمین خالی پشت مدرسه را به زمین سبز و هموار فوتبال تبدیل کردند.

http://www.helptheafghanchildren.org

محیط زیست

نظرات

dadkhah's picture

dadkhah

07.20.10

سلام/ا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است/چرا این اموزشها و برنامه ریزیها را را برای وطن عزیزمان به هر روش سالمی انجام نمی دهیم؟؟؟

maha's picture

maha

08.28.10

jalebe! mishe too madrese haaye iranam anjaam beshe.... mitoonim khodemoon pishnahad konim beheshoon

;