نشست علمی پیرامون موضوع کارکرد کارآفرینی اجتماعی در ایران

بنياد توسعه کارآفرينی زنان و جوانان به کوشش تعدادی از کارآفرينان و مديران از آبان ماه 1384 بعنوان مؤسسه ای غير انتفاعی و غير دولتی تشکيل شده است.
مأموريت بنياد عبارت است از توسعه و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان زنان و جوانان و زمينه سازی برای تبلور و تجلی خصيصه خودباوری و تلاش در جهت تحقق عينی شأن انسانی زنان و جوانان در جامعه به عنوان نيروهای اثربخش و کوشش برای توان افزايی آنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گسترش مشارکت فعال آنان در توسعه و افزايش توان ملی کشور.
مؤسسين بنياد با علم به جايگاه و نقش عناصر مؤثر در فرآيند ترويج و توسعه کارآفرينی در سطح ملی،  سعی در تجميع صاحبان ايده های خلاق و تجارب حرفه ای نموده اند و معيارهای زير را برای انتخاب اعضا در نظر گرفته اند:
•    نماد نوآوری و کارآفرينی
•    نماد وفاق اجتماعی
•    مورد اعتماد عمومی
•    برخورداری از تجارب عملی و مديريت اجرايی
•    برخورداری از حس مسئوليت در سطح ملی
•    ترکيبی بودن اعضاء از نظر جنسيت، نوع فعاليت، نوع تخصص و جايگاه های اجتماعی
براين اساس تاکنون جمع زيادی از مديران و کارآفرينان صاحب نام خاصه از بخش خصوصی به بنياد پيوسته اند و اهداف آن را مورد حمايت خود قرار داده اند.

برای آشنایی هرچه بیشتر با این بنیاد لینک زیر را ببینید:

http://www.foundationed.net/

این بنیاد در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری نشست علمی در زمینه کارکرد کارآفرینی اجتماعی در ایران کرده است:

زمان: دوشنبه 18 مرداد ماه ساعت 16 الی 19

محل بنیاد: نشانی: تهران- خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک 5، طبقه سوم، واحد 13.

برای کسب اطلاعات دقیق تر با این شماره تلفن تماس بگبرید: 20-88514518

اشتغال و کارآفرینی
;