هفته ی جهانی کارآفرینی: فرصتی ارزشمند

۲۴ تا ۳۰ آبان ماه برابر با ۱۵ تا ۲۱ ما ه نوامبر

هفته ی جهانی کارآفرینی فرصتی است که میلیون ها نفر از جوانان در سراسر دنیا به حرکت شتابان کارآفرینی متصل می شوند . در سال جاری بیش از۴۰۰۰۰ برنامه در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا به همین منظور برگزار می شود. در این حرکت ایده های جدید برای بهتر انجام دادن کارها و ایجاد مشاغل جدید مطرح می شوند. در سال جاری بیش از یکصد کشور از سراسر دنیا با برگزاری برنامه های متعددی این هفته را گرامی می دارند. این ابتکار به ویژه جوانان را به ارایه راه حل های خلاقانه، سازنده و نوین تشویق می کند. این حرکت از جوانان می خواهد که بزرگ فکر کنید و فکرتان را به عمل تبدیل کنید.

همه ساله در آبان ماه هفته جهانی کارآفرینی مردمان علاقمند را در برنامه هایی که در مقیاس محلی، کشوری و بین المللی برگزار می شوند به هم متصل می کند. این ابتکار کمک می کند که مردم ظرفیت های خودشان را برای شروع یک کار نو شناسایی کنند.

دانشجویان، معلمان، کارآفرینان، رهبران کسب و کار، کارمندان، رهبران سازمان های مردم نهاد و مدیران دولتی در برنامه های متنوعی شرکت می کنند. این برنامه ها از برنامه هایی در فضاهای مجازی گرفته تا جلسات حضوری و چهره به چهره را شامل می شوند.

این ابتکاربه نسل آینده کارآفرینان شتاب بیشتری برای  حرکت می دهد. این ابتکار کمک می کند که نسل آینده ی کارآفرینان با دانش و مهارت لازم برای انجام برنامه های کارآفرینی و شبکه ی کاری مناسب برای ایجاد سامانه های پایدار کسب و کار بیشتر آشنا شوند. بدون شک ایجاد یک کسب و کار موفق تاثیر مثبتی بر زندگی شخصی کارآفرینان، خانواده های آن ها و جوامعی که کارآفرینان از آن برآمده اند خواهد داشت.

در برنامه ها ی اعلام شده در تارنمای هفته جهانی کارآفرینی بیش از یکصد کشور از سراسر جهان برنامه هایی را اعلام کرده اند. در این میان نام کشور ما دیده نمی شود. ممکن است که در کشورما هم کسانی این هفته را گرامی می دارند ولی به برگزار کنندگان جهانی برنامه اعلام نکرده اند یا اینکه ممکن است اساسا کاری در این زمینه انجام نشده باشد.

به هر حال برای تبلیغ کارآفرینی هیچ وقت دیر نیست وب سایت هفته جهانی کارآفرینی مهارت هایی را بر می شمارد که در این هفته تبلیغ می شوند این مهارت ها عبارتند از:

  • شناخت فرصت ها
  • سازندگی
  • توانایی حل مساله
  • مهارت قبول خطر
  • ابتکار
  • اشتیاق شدید برای ایده

در واقع منظور از برگزاری این برنامه ها افزایش روحیه کارآفرینی در جوامع مختلف به ویژه در میان جوانان است.

در وب سایت هفته جهانی کارآفرینی تعدادی ایده برای برگزاری مراسم در کشورهای مختلف مطرح شده است. به عنوان مثال پیشنهاد شده که شما می توانید برای جوانان یک برنامه برگزار کنید تحت عنوان چطور می شود در ۱۰ روز یک کارآفرین شد. در واقع در یک محل می شود یک برنامه ی یک روزه طراحی کرد و مراحل کارآفرین شدن از پیدا کردن ایده تا راه اندازی کسب و کار را به ۱۰ بخش تقسیم کردو هر کدام از آن بخش ها را یک روز نامید. بعد علاقمندانی که به برنامه می آیند در این برنامه ی یک روزه به بخش های مختلف سر می کشند با حضور تسهیلگران و مربیان یک ایده را می پرورانند.

یا مثلا برنامه دیگری پیشنهاد شده برای پیدا کردن ایده های تشکیل یک کسب و کار. این برنامه شبیه یک کارگاه یک روزه ی برنامه ریزی برگزار می شود.  مجددا علاقمندان در یک جلسه گردهم می آیند و باروش بارش فکری از آن ها خواسته می شود که ایده هایی را که می شود برایشان کسب و کار راه انداخت فهرست کنند. بعد از میان این ایده ها عناوین کسب و کار استخراج می شود و در همان روز یک طرح کسب و کار با راهنمایی آموزش گران و تسهیلگران تهیه می شود.

همانطور که ملاحظه می کنید برنامه هایی که در این هفته برگزار می شود بیشتر از جنس عمل گرایانه هستند

فکر می کنید می شود از این قبیل برنامه ها  در کشور برگزار کنیم؟ راستی شما اگر مسوول برگزاری چنین رویدادهایی در ایران باشید چه برنامه هایی را پیشنهاد می کنید؟ همایش و سخنرانی را خیلی دوست دارید ؟ یا از مدل های دیگری  استفاده می کنید؟ کدام بخش برنامه مهم تر است پذیرایی و ناهار یا محتوی ی برنامه؟ آیا فکر می کنید سال آینده کشورمان هم در  برنامه های هفته جهانی کارآفرینی حضور فعالی خواهد داشت ؟

اشتغال و کارآفرینی
;