منابع آموزشی

چطور در حوزه فعالیت خود «به روز» شویم؟

بسیاری از ما در محیط های رقابتی که دایم در حال تغییرند کار می‌کنیم. اگر از اخبار و جریان‌های روز مطلع نباشیم ممکن است فرصت‌های کلیدی را از دست بدهیم و یا ناآگاه از حوزه کارمان به نظر برسیم.به همین دلیل مهم است که در جریان اخبار و جریان‌های حوزه کاری خود باشیم. اما چگونه؟

ادامه about چطور در حوزه فعالیت خود «به روز» شویم؟

گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن

گزارش‌گیری از فعالیت‌های مالی بنگاه اجتماعی به صورت پیوسته و مرتب، اهمیت زیادی دارد. بدون داشتن اطلاعات به روز، ممکن است جریاناتی مانند رشد فهرست اموال، مطالبات جمع‌آوری نشده، و یا افت فروش به چشم نیایند و تصمیمات مدیریتی لازم و به‌موقع درباره آن‌ها گرفته نشود. گزارش‌گیری منظم و مرور گزارش‌های مالی توسط مدیران اجرایی و هیات مدیره باعث افزایش پاسخگویی می‌شود و راهکاری مهم برای نظارت داخلی در هر سازمان به شمار می‌رود.

ادامه about گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن