آموزش و توانمند سازی

چطور در جلسه‌ها مشارکت کنیم وقتی که صحبت کردن در جلسه برایمان دشوار است؟

هیچ کس عاشق جلسه نیست. اما جلسه‌ها معمولا برای کسانی که به محیط‌های آرام‌تر برای بارش‌ فکری یا تفکر در…

ادامه about چطور در جلسه‌ها مشارکت کنیم وقتی که صحبت کردن در جلسه برایمان دشوار است؟