از سال ۱۹۷۷ تا به امروز، هشتم مارس به عنوان "روز جهانی زن" در تقویم رسمی
این نوشتار ترجمه‌ای است از یک گزارش کوتاه در تارنمای سازمان بهداشت جهانی.
قوانین و مقررات همواره ملزومات خاصی را برای فعالیت‌های مختلف از جمله ثبت و تاسیس یک موسسه مردم نه
در تاریخ چهارشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۰ ، گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد منت
"حق طبع و نشر" یا "کپی رایت"، از جایی شروع شد که افرادِ خلاق خواستند از اختراعات خود ارزش افزوده
در بهار ۱۹۸۱، پسری دوازده ساله کتک خورد و مجبور شد صحنۀ تجاوز جنسی به خواهرش را در پارکی در اوهای
در قسمت نخست در مورد تعریف مناقشه منافع و لزوم تدوین یک سیاست مناقشه منافع سخن گفتیم.
مناقشه منافع زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک سازمان منافع متعددی داشته باشد ویکی از این منافع بتو
در سال ۱۹۹۷ در دانشگاه روتگرز در مراسم شامی قبل از سخنرانی ام در نقد مضامین جنسی در رسانه های تصو
Conflict of Interest
;