«ما در حال بنا کردن سیستمی برای مدیریت زباله در جامعه محلی‌مان هستیم.» این گفته دکتر مبتکر«گمال ا
در سال ۱۳۸۴، تعدادی از جوانان فعال در حوزه پروژه‌های حفاظت از محیط زیست تصمیم گرفتند فعالیت‌های خ
دوم اردیبهشت در سال ۱۹۹۰ میلادی به عنوان "روز جهانی مادر زمین" در تقویم سازمان ملل متحد به ثبت ر
زمانی که پدران ما شهرنشینی را به عنوان سبک زندگی خود برگزیدند، قصدشان وداع با طبیعت نبود؛ اما امر
چند سالی است که خبر خطر انقراض سمندر لرستانی منتشر شده است؛ این دو زیست ایرانی نخستین بار توسط ات
۲۲ آوریل، روز جهانی زمین پاک است!
طرح " ساعت زمین "‌ اولین بار در سال دو هزار و هفت میلادی در سیدنی آ
دریاچه آرال در آسیای مرکزی ، میان بخش جنوبی قزاقستان و شمال ازبکستان واقع است.
به بیرون نظری بیاندازید. چه می بینید؟
تابستان گذشته، در پی چند هفته گرمای غیر عادی، جنگلهای روسیه به یکباره در چند نقطه مختلف شروع به س
انجمن طرح سرزمین تشکلی غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی است که در راستای حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی در
;