دوره‌های آموزشی

دوره پیشرفته ترویج‌گری

اگر به عنوان یک ترویج‌گر، به دنبال بهبود و گسترش فعالیت پروژه ترویج‌گری خود در راستای ارتقای کیفیت زندگی و حقوق افراد دارای معلولیت هستید، این دوره تخصصی برای شماست. با شرکت در این دوره، می‌توانید از راهنمایی گام به گام مشاوران مجرب ترویج‌گری در تدوین برنامه اجرایی برای گسترش کمپین خود بهره‌مند شوید.

ادامه about دوره پیشرفته ترویج‌گری