این دوره به شما کمک می‌کند تا با اصول کلیدی راه‌اندازی یک کسب و کار موفق آشنا شوید و با ایجاد و گسترش تجارت و درآمدزایی، یک مشکل اجتماعی را نیز حل کنید.
در این دوره، حل مشکلات افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از بهره‌مندان اصلی پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

محتوای دوره
– مفهوم کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی (Social Enterprise)
– تحلیل مسئله و آشنایی با ابزار درخت مشکل (Problem Analysis and Problem Tree)
– هدف‌گذاری هوشمند (SMART Goals)
– تحلیل ذی‌نفعان (Stakeholder Analysis)
– امکان‌سنجی و آشنایی با ابزار سوات (SWOT Analysis)
– شناسایی و تحلیل امکانات موجود و بسیج منابع (Resource Mobilization)

مخاطبان این دوره:
این دوره برای کارآفرینان اجتماعی، فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، صاحبان ایده‌های خلاق در زمینه ارزش‌آفرینی اجتماعی، و افرادی که علاقمند به ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت از راه کارآفرینی اجتماعی هستند طراحی شده است.

نحوه برگزاری دوره:
– کلاس‌ها به صورت آنلاین و توسط اساتید و مشاوران مجرب حوزه کارآفرینی اجتماعی و کسب و کار برگزار می‌شود.
– این دوره بر کاربرد عملی مفاهیم تمرکز دارد و نتایج اثربخشی مثل شروع و گسترش کسب و کار اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
– برای افزایش درک عملی از موضوع، از محتوای چندرسانه‌ای استفاده می‌شود.
– در طول دوره از کارآفرینان و سخنرانان مهمان جهت استفاده از تجارب عملی ایشان و پرسش و پاسخ دعوت می‌شود.

این دوره به شما کمک می‌کند تا با اصول کلیدی راه‌اندازی یک کسب و کار موفق آشنا شوید و با ایجاد و گسترش تجارت و درآمدزایی، یک مشکل اجتماعی را نیز حل کنید.
در این دوره، حل مشکلات افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از بهره‌مندان اصلی پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.