عرق نعنا، عرق پونه و ... تولید ننه نجیمه

اوا گله ( بابابزرگ گلمحمد) مرد هشتاد ساله و زحمت کش تاج آبادی است که گیاهان دارویی را از کوه جمع آوری می‌کند و برای گرفتن عرق آن به خانه می‌آورد. ننه نجیمه ( مادر بزرگ نجیمه) هم همسر با سلیقه و خوش برخورد ایشان است که عرق گیاهان دارویی را گرفته و در سطح روستا عرضه می‌کند.

می‌گفت: قباد جان الان هنوز عرق نعنا از نعنای رسیده ندارم اما همین را ببر شاید کارت را راه بیاندازد. وقتی در بطری را باز کردم و آنرا بو کردم اصلا باورم نمی‌شد که دفعات قبلی هم که با پول زیاد از شهر تهیه می‌کردم اینرا به من داده باشند. قابل قیاس نبودند.

عرق پونه، آزربه، بومادران، گل کو ، نعنا و ... را تهیه می‌کند و اطلاعاتی هم در مورد موارد مصرف آن به مشتریان می‌دهد.

از ننه نجیمه و باوا گله اجازه گرفتم و گفتم که می‌خواهم عکس شما را در معرض دید قرار دهم.

ایکاش راهی پیدا می‌کردم برای عرضه محصولات نه نه نجیمه!

اشتغال و کارآفرینی
;