سمن ها بشتابید

مهندس درویش نوشتند :
ای سمن‌ها؛ لطفاً درنگ نکنید!
پس از مدتها کش و قوس، تردید، سؤظن، انتظار و اختلاف نظرهای گسترده بین مجلس، دولت و نمایندگان تشکل‌های مدنی، سرانجام وزارت کشور پیش‌نویس جدید قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی را برای اظهار نظر بر روی پرتال خود در نشانی زیر قرار داده است:
http://www.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1bec5312-18bd-4206...
لطفاً از این فرصت تاریخی استفاده کنید و اجازه ندهید تا بار دیگر شاهد تصویب قانونی باشیم که به جای مرهم نهادن بر زخم دیرپای ارتقای کمیت و کیفیت مشارکت، خدای ناکرده بر نمک پاشیدن بر آن زخم کهنه ادامه دهد و همچنان روند تصویب و فعالیت تشکل‌های مدنی با زمانی فرساینده روبرو بمان

حقوق و قوانین
;