راهنمای تدوین بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

پروژه و موسسه شما، مثل خودتان، نیاز به شناسنامه دارد. بیانیه ماموریت و چشم‌انداز، شناسنامه موسسه شماست. نوشتاری است که معرف هویت و اهداف موسسه شما به دیگران و حتی اعضای گروه و تیم کاری خودتان است. این بیانیه می تواند راهنمای تدوين برنامه‌ها و فعاليت های همه واحدها و شرح شغل افراد باشد.

می‌توانید نسخه پی دی اف را از اینجا دانلود کنید: 
;