طراحی کسب و کار «مردم محور»

هر کدام از راه حل‌های کارآفرینی اجتماعی برای افراد یا "گروه هدف" خاصی به کار گرفته می‌شوند. رویکرد "مردم محور"، خواست‌ها و نیازهای مردمی را مد نظر قرار می‌دهد که کارآفرین می‌خواهد در راستای منافع آنها تغییرات بنیادین ایجاد کند.

طرح مردم محور شما باید دارای سه شاخص باشد:

  ۱- خواستنی: نیازهای جامعه و افراد مورد نظر را بررسی کنید و آنچه را که می‌خواهند، ارائه دهید
  ۲- عملی: موانع موجود را بشناسید و راه حلی طراحی کنید که با آن بتوانید آنها را پشت سر بگذارید
  ۳- ماندنی: راه حلی بیاندیشید که با ثبات و خودکفا باشد

  برای این که بتوانید راه حلی خواستنی، عملی و ماندنی طراحی کنید:

  اعتنا کنید: به حرف‌ها و نیازهای افراد گوش بدهید. داستان‌ها و تجربیات آنها را جویا شوید، واقعیت پیش روی آنها را مطالعه کنید و به دنبال یافتن درک عمیقی از نیازها، موانع و چالش‌های پیش روی آنها باشید. برای این کار به این نکات توجه کنید و آنها را در برنامه‌هایتان لحاظ کنید:

 • شناسایی موانع
 • یادگیری علم موجود
 • شناسایی افراد برای صحبت و مشورت
 • انتخاب روش‌های تحقیق، مانند مصاحبه‌های گروهی، ورود کامل به متن چالش، ثبت تجربیات، اکتشاف اجتماع-محور، مصاحبه با متخصصین
 • طراحی و انتخاب رویکردِ مصاحبه
 • انتخاب یک رویکرد کلی

خلاق باشید: تحقیقات و نتایج به دست آمده را خلاقانه به کار بگیرید تا دستاوردهایتان را به مجموعه‌ای از فرصت‌ها تبدیل کنید. هدف این است که از اطلاعات سر در بیاورید، روندها را شناسایی کنید، فرصت‌ها را تعریف کنید و در نهایت، راه حل طراحی کنید. برای این کار:

 • رویکرد انتخاب کنید: طراحی مشارکتی، طراحی ادراکی و غیره
 • داستان‌ها و تجربیات را در میان بگذارید
 • برای فرصت زمینه سازی کنید
 • با نمونه سازی، ایده آل‌ها را با واقعیت ها ترکیب کنید
 • بازخوردها را جمع آوری کنید

و سپس، اجرا کنید:

 • راه حل خود را ارائه دهید؛ راه حل شما باید از لحاظ اقتصادی پایدار باشد
 • قابلیت‌ها را مشخص کنید
 • "کانال کشیِ نوآوری" کنید، یعنی در طرحتان، ساز و کاری ایجاد کنید که مسیر میان نو آوری و اجرا باز باشد
 • در اول نمونه‌های خرد و آزمایشی اجرا کنید
 • برای یادگیری، بررسی نتایج و اصلاح روند، برنامه ریزی کنید

با در نظر گرفتن این نکات در هر یک از مراحل طراحی و اجرای کسب و کار، هر یک از اجزای کسب و کارتان را بر اساس تقاضا و مطالبات گروه هدف طراحی می‌کنید.

اشتغال و کارآفرینی
;