کار و تجارت خود را در سال نو،‌ تازه کنید!

با عمل به چند توصیه ساده، می‌توانید در سال جدید، رونق تازه‌ای به کسب و کار و فعالیت خود بدهید:

- روابط خود با اطرافیان را بهبود بخشید. داشتن روابط خوب با اعضای تیم و مشتریانتان، کلیدی مهم در رونق دادن به کار و تجارت شماست.

- بودجه کار خود در سال جدید را مشخص کنید. ببینید چقدر درآمد دارید، چقدر سرمایه دارید و برای پیشرفت کارتان، باید به هر قسمتی، چقدر پول اختصاص دهید.

- روی پیشرفت خودتان سرمایه‌گذاری کنید. برنامه‌ریزی کنید که با شرکت در سمینارها و کلاس‌ها (حتی آنلاین) برخی مهارت‌های جدید مرتبط با کارتان را بیاموزید.

- از امکانات فضای مجازی، برای معرفی کارتان بیشتر استفاده کنید.

- شما نمی‌توانید همه کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید. کارها را واگذار کنید و به اعضای تیمتان مسئولیت‌های بیشتری بدهید.

- طلب‌های خود را وصول کنید. به سراغ مشتری‌ها و افرادی بروید که به شما بدهکارند، و از آنها بخواهید تا جای ممکن طلب خود را تسویه کنند.

- اشتباهات تکرارشونده در کار خود را که در سال گذشته مرتکب شده‌اید لیست کنید و سعی کنید در سال جدید از آنها پرهیز نمایید.

- تا حد ممکن از تکنولوژی استفاده کنید. برنامه‌ها و ابزار جدید را به کار بگیرید و انجام کارها را با تکنولوژی، ساده کنید. به این صورت، می‌توانید منابع انسانی موجود را درگیر انجام کارهای مؤثرتری نمایید.

- از رقبای خود بیاموزید. رقابت سالم می‌تواند به رشد کار شما کمک کند. رقبای خود را رصد کنید و از تجربه‌های خوب و بد آنها در سال گذشته درس بگیرید.

آموزش و توانمندسازی
;