مدیریت مالی برای بنگاه‌های اجتماعی

هدف از تهیه این کتابچه، که در هشت فصل تنظیم شده، این است که به بنگاه‌های اجتماعی کمک کند تا بتوانند امور مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی مالی خود را بهتر، ساده‌تر و روان‌تر انجام دهند. مطالعه این راهنمای ساده نشان خواهد داد که مدیریت مالی، کار عجیب و غریبی نیست که نیازمند تخصص پیچیده در امور مالی باشد و آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند سخت نیست (نسخه کتابچه، به پیوست قابل ذخیره است). در واقع مدیریت مالی همان برنامه‌ریزی به زبان عدد و رقم است و همه ما در زندگی روزمره خود به نوعی این کار را انجام می دهیم. با دانستن اصول کلی و اساسی امور مالی، این امکان را خواهیم یافت تا برای بنگاه خویش نیز برنامه‌ریزی مالی نموده و با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر، به یک مدیر مالی خوب تبدیل شویم.

ادامه about مدیریت مالی برای بنگاه‌های اجتماعی

آشنایی با اهمیت سیستم مدیریت مالی و اجزای آن

یک نظام خوب و کارآمد برای حسابرسی و مدیریت مالی، پایه یک بنگاه اجتماعی پایدار به شمار می‌رود. از این رو، آشنایی با مدیریت مالی پایه، اساس موفقیت هر بنیاد غیرانتفاعی، تجاری و یا اجتماعی است.

ادامه about آشنایی با اهمیت سیستم مدیریت مالی و اجزای آن

چطور در حوزه فعالیت خود «به روز» شویم؟

بسیاری از ما در محیط های رقابتی که دایم در حال تغییرند کار می‌کنیم. اگر از اخبار و جریان‌های روز مطلع نباشیم ممکن است فرصت‌های کلیدی را از دست بدهیم و یا ناآگاه از حوزه کارمان به نظر برسیم.به همین دلیل مهم است که در جریان اخبار و جریان‌های حوزه کاری خود باشیم. اما چگونه؟

ادامه about چطور در حوزه فعالیت خود «به روز» شویم؟