راهنمای جذب و توسعه منابع مالی برای سازمان‌های عام‌المنفعه

در این جزوه با انواع منابع مالی و نحوه کسب آنها آشنا خواهید شد. منابع مالی به دسته‌های متفاوتی تقسیم‌بندی می‌شوند که برای تضمین دریافت کمک مالی از هر دسته باید آشنایی کاملی با هر کدام پیدا کرد. این جزوه بر مبنای الگوهای جذب و توسعه منابع مالی در سطح جهانی و بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه شده است و در عین حال برای این فرایند در سطح محلی هم کاربرد دارد.

ادامه about راهنمای جذب و توسعه منابع مالی برای سازمان‌های عام‌المنفعه

مدیریت مالی برای بنگاه‌های اجتماعی

هدف از تهیه این کتابچه، که در هشت فصل تنظیم شده، این است که به بنگاه‌های اجتماعی کمک کند تا بتوانند امور مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی مالی خود را بهتر، ساده‌تر و روان‌تر انجام دهند. مطالعه این راهنمای ساده نشان خواهد داد که مدیریت مالی، کار عجیب و غریبی نیست که نیازمند تخصص پیچیده در امور مالی باشد و آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند سخت نیست (نسخه کتابچه، به پیوست قابل ذخیره است). در واقع مدیریت مالی همان برنامه‌ریزی به زبان عدد و رقم است و همه ما در زندگی روزمره خود به نوعی این کار را انجام می دهیم. با دانستن اصول کلی و اساسی امور مالی، این امکان را خواهیم یافت تا برای بنگاه خویش نیز برنامه‌ریزی مالی نموده و با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر، به یک مدیر مالی خوب تبدیل شویم.

ادامه about مدیریت مالی برای بنگاه‌های اجتماعی