صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، جشن و سرور گسترده‌ای را در نقاط مختلف ایران
یورگن گریسبک در سال ۲۰۰۲ سازمان "جهان فوتبال خیابانی" را تاسیس کرده و تا به امروز جوائز بین الملل
;