خانم چانگ شی چینگ مالزیایی یکی از زن‌هایی است که با هدف توسعه استقلال اقتصادی زنان خانه نشین مال
رضا جعفری صدر دکترای زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد اسلامی است.
مهدی پولکی تبار متولد ۱۳۵۰در تهران است و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه
;