محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است.
بیست و هفت سال است که پال پولاک در بنگلادش، زیمبابوه و جاهای دیگر به مردم کمک می کند که از فقر نج
;