امروز، روز تولد ملاله یوسف‌زی یا گل مکئی (زاده ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۷) دختر نوجوانی است در اکتبر ۲۰۱۲ در ر
نرخ باسوادی ۵۹ درصدی مردان، در برابر نرخ باسوادی ۳۶ درصدی زنان، و شکاف ۲۳ درصدی نرخ باسوادی زنان
کارآفرینان اجتماعی به مثابه ی بازیگران تغییر کار می کنند.
;