خانم لادن قائدی، فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اهواز است.
دوستی می‌گفت: "هر جا مدیریت استراتژیک را یک جور معنا کرده‌اند؛ تعریف‌های زیادی دیده‌ام ولی دست‌ آ
;