یکی از مهم‌ترین عواملِ مشکل‌ساز در سازمان‌های اجتماعی و گروه‌های مردم‌نهاد در کشورمان، ضعف در مست
«ما در حال بنا کردن سیستمی برای مدیریت زباله در جامعه محلی‌مان هستیم.» این گفته دکتر مبتکر«گمال ا
اگر مدیر یک سازمان باشید، ممکن است یکی از دغدغه‌های شما، نحوه تشکیل‌ تیم‌های کاری منسجم، با برنام
محمد یونس فرزند سوم یک خانواده یازده نفره است.
اگر به فکر اجرا و پیاده سازی یک پروژه تولیدی و یا خدماتی هستید٬ باید دغدغه "شناسایی و مدیریت ذین
در سازمان‌های غیر دولتی پیشرو، همواره پای مدیرانی فوق‌العاده در میان است.
کارآفرینان اجتماعی به مثابه ی بازیگران تغییر کار می کنند.
نام مصاحبه شونده: جنت پیلای
نام مصاحبه شونده : مشفق جعراف نام موسسه: پلی به آینده (واحد جوانان) تاریخ تاسیس: ۳۱ می ۲۰۰۵ تعداد...
نام مصاحبه شونده: مایک تی نام موسسه: الون سال تاسیس : ۳۱ دسامبر۲۰۰۷ تعداد کارمندان :۵ در مورد موسسه...
;