انتخاب هم‌بنیان‌گذار؛ چرا و چگونه؟

آمار نشان می‌دهد که ۹۵٪ از کسب‌ و کارهای نوپای موفق، هم‌بنیان‌گذار داشته‌اند. همچنین اولین دلیل شکست کسب و کارهای نوپا، خستگی و آشفتگی بنیان‌گذار تنها در کسب و کار بوده است. در این کتابچه راهنما به اهمیت و نحوه انتخاب هم‌بنیان‌گذار مناسب می‌پردازیم.