انگیزش در تیم، از مهارت‌های راهبری سازمانی

مدیران در همه جای دنیا به دنبال تشکیل تیم های کاری با انگیزه، موثر، متمرکز و متعهد به اهداف سازمانی هستند. اگر چنین تیمی را در اختیار داشته باشید نتایج کاری شگفت انگیزی خواهید گرفت. تشکیل چنین تیم‌هایی زمانی ممکن است که مدیرانی داشته باشیم که بتوانند انگیزه لازم را در میان کارکنان ایجاد کنند. به همین دلیل است که مهارت ایجاد انگیزه یکی از مهمترین مهارت‌های رهبری تیم و سازمان محسوب می شود. با ترکیب فعالیت‌های با انگیزه، هدف‌گذاری مناسب، و ایجاد سامانه‌ی پاداش قادر خواهید بود که فضای مناسب برای کار تیمی موثر را ایجاد کنید.

هر چه بهتر بتوانید عوامل پیش گفته را در سازمان شکل دهید به طور موفق‌تری قادر خواهید بود که سطح انگیزش تیمی را بالا ببرید. این حالت یک حالت برنده – برنده برای شما، اعضای تیم و سازمان خواهد بود.

نخستین قدم برای تشکیل یک تیم با انگیزه‌ی بالا این است که کار ارایه شده به اعضا جالب باشد و در ضمن به نیازهای فردی اعضای تیم هم توجه داشته باشد. اگر کاری خوب طراحی نشده باشد و جالب نباشد، هیچ اهمیتی ندارد که عضو تیم یک فرد باانگیزه باشد، یا سامانه پاداش سازمان خوب طراحی شده باشد یا اهداف سازمانی زیبا و با مفهوم باشند، یک کار کسالت‌بار طبیعتا نمی‌تواند یک تیم پرشور و نشاط و علاقمند ایجاد کند. پس تلاش کنید تا کاری را که طراحی می‌کنید برای کارکنان‌تان جالب و آموزنده باشد.

بعداز اینکه مطمئن شدید کاری که طراحی کرده‌اید، جالب توجه و دارای چارچوب منطقی است گام بعدی این است که مطمئن شوید اعضای تیم اهداف روشن و مشخصی از ماموریت سازمانی و وظیفه ی تیمی خود دارند. هدف‌گذاری مناسب گامی اساسی در ایجاد یک تیم با انگیزه و متمرکز است.

اهداف باید هوشمند باشند SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound)   یعنی اینکه باید اختصاصی، قابل اندازه گیری ، قابل دسترسی، مرتبط و دارای زمان بندی باشند.

نکته مهم دیگر این است که کار باید چالش داشته باشد. یعنی هر چقدر شما توقع‌تان را از همکاران تیمی بالاتر ببرید، در کنار سیستم پاداشی که در سازمان تعبیه کرده‌اید می‌توانید نتایج کاری بهتری بگیرید. یعنی با بالا بودن توقع شما، کارکنان‌تان سخت‌تر کار خواهند کرد. بدیهی است که باید در سازمان یک سامانه پاداش هم وجود داشته‌باشد که به کسانی که بهتر کار می‌کنند پاداش مادی و معنوی بدهد. یعنی اینکه کار باید در درون سازمان خریدار داشته باشد. بنابراین اگر فضا آماده باشد با بالا رفتن توقعات مدیران سازمان،  کارکنان هم تلاش بیشتری خواهند کرد. پس برای ایجاد انگیزش، لازم است که مدیران هم خوب کار خودشان را بلد باشند. سخت‌تر کار کنند و در نتیجه آمادگی داشته باشند تا نتایج بهتری بگیرند.

کارکنان با یکدیگر تفاوت دارند. رهبر سازمان باید بتواند این تفاوت‌ها را ببیند. باید وظایف محوله با توجه به نقاط قوت کارکنان محول شود. باید تلاش کرد که نقاط قوت را پرورش داد و از نقاط ضعف کاست.

باید یک سامانه پاداش طراحی کرد و به کارکنان پاداش داد. نخستین اصل در سامانه‌ی پاداش این است که پاداش‌ها باید عادلانه باشند. هم سامانه پاداش و هم سامانه تنبیه هر دو باید عادلانه باشند. باید دستورالعمل‌های روشنی طراحی کرد و براساس دستورالعمل‌ها پاداش داد یا تنبیه کرد. به همین دلیل است که باید از ابتدا اهداف کاری را به درستی و روشنی طراحی کرد. داشتن اهداف روشن کاری برای هر کدام از کارکنان می‌تواند در موقع رسیدن به اهداف یا تلاش برای رسیدن به اهداف موجب پاداش شود یا دور شدن از اهداف و حرکت در مسیری به غیر از اهداف سازمانی منجر به تنبیه شود.

کوتاه اینکه برای ایجاد انگیزش در میان کارکنان باید اهداف کاری را روشن کرد، باید سامانه پاداش طراحی کرد. باید کاررا جالب و چالش برانگیز طراحی کرد. یک کار کسالت آور نمی‌تواند موجب بهبود وضعیت شود. رهبر سازمانی باید تعهد خودش را به کار نشان دهد و فضای مناسبی برای ارتقای کارکنان ایجاد کند.

* این مقاله، از مجموعه مطالبی است که در سال‌های گذشته توسط دانش‌آموخته‌گان و دست‌اندرکاران مدرسه، در وبلاگ مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو منتشر شده است.