انیمیشن آموزشی: گوش دادن فعالانه

در انیمیشن‌های شماره ۱و ۲ با سبک‌های ارتباطی و تکنیک‌های ارتباط قاطعانه آشنا شدید. بخش سوم از این انیمیشن‌ها، گوش دادن فعالانه است.
با مشاهده این انیمیشن ساده با تکنیک‌های گوش دادن فعالانه که باعث بهبود ارتباطات ما در زندگی شخصی و حرفه‌ای می‌شود، آشنا شوید.