توانمندسازی زنان؛ موانع و چالش‌ها

اگر به مسایل اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه علاقمندید، حتما به نوعی با مفهوم توانمندسازی آشنا هستید و ای بسا که خودتان در یک یا چندین پروژه توانمندسازی همکاری داشته‌اید. پروژه‌هایی که با هدف توانمندسازی جوامع محلی انجام می‌شوند اغلب حول موضوعی خاص و برای گروه مشخصی از افراد جامعه تعریف می‌شوند. آنچه که مسلم است این است که منظور از توانمندسازی، افزایش توان و قابلیت‌های یک گروه برای انجام یک عمل و یا ایجاد تغییر در یک موقعیت است. به منظور تمرکز بیشتر بر محتوا و تجربیات اعضای باشگاه دانش آموختگان، از اعضایی که فعالیت‌هایی در زمینه توانمندسازی زنان انجام داده بودند دعوت شد تا موضوع «توانمندسازی زنان» را در یک پنل بررسی کنند و ضمن تعریف و تحلیل مفهوم توانمندسازی، تجربیاتشان را در مورد چالش‌ها، مشکلات و موانع فرایندهای توانمندسازی زنان مطرح کنند. در این پنل که در سه جلسه متوالی برگزار شد، علاوه بر تعریف توانمندسازی و اهمیت توانمندسازی زنان و مرور چالش‌ها و موانع، پنلیست‌ها در مورد راه‌حل‌های مواجهه با چالش‌ها و همچنین روش‌های ارزشیابی توانمندسازی زنان نیز گفتگو کردند. نتیجه این گفتگوها را در مقاله پیوست، بخوانید.