راهنمای تدوین بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

پروژه و موسسه شما، مثل خودتان، نیاز به شناسنامه دارد. بیانیه ماموریت و چشم‌انداز، شناسنامه موسسه شماست. نوشتاری است که معرف هویت و اهداف موسسه شما به دیگران و حتی اعضای گروه و تیم کاری خودتان است. این بیانیه می‌تواند راهنمای تدوين برنامه‌ها و فعاليت‌های همه واحدها و شرح شغل افراد باشد.

برای مشاهده و دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی، روی تصویر کلیک کنید.