زبان اشاره حق همه است!

روزهای بین‌المللی مناسبت‌هایی برای آموزش عموم مردم در مورد مسایل مهم و نگران‌کننده هستند، روزهایی برای متمرکز کردن اراده و منابع جهت رفع مشکلات جهانی و روزهایی برای تجلیل و تقویت دستاوردهای انسانی.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور آگاهی‌رسانی درباره اهمیت زبان اشاره و تحقق حقوق افرادی که دارای معلولیت شنوایی هستند، روز ۲۳ سپتامبر را به عنوان روز جهانی زبان اشاره و آخرین هفته سپتامبر را به عنوان هفته جهانی ناشنوایان به رسمیت شناخته است.

براساس آمار فدراسیون جهانی ناشنوایان، حدود ۷۲ میلیون نفر از جمعیت جهان دارای معلولیت شنوایی هستند و ۸۰ درصد این جمعیت در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. این جمعیت در مجموع از حدود ۳۰۰ زبان اشاره مختلف استفاده می‎کنند! یک زبان اشاره بین المللی هم وجود دارد که بیشتر در مجامع بین المللی و یا گاهی در زمان سفر توسط ناشنوایان استفاده می‌شود. «کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت» استفاده از زبان اشاره را به عنوان یکی از حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت می‌شناسد. از دید کنوانسیون، زبان‌های اشاره ارزشی برابر با زبان‌های رسمی که مردم در کشورهای مختلف به آن صحبت می‌کنند دارند و طبق کنوانسیون، دولتها موظفند یادگیری زبان اشاره را تسهیل کنند.

به رسمیت شناختن روز و هفته زبان اشاره بر این واقعیت تاکید دارد که دسترسی زودهنگام به زبان اشاره و ارایه خدماتی مانند آموزش به زبان اشاره برای رشد فردی افراد ناشنوا و همین‌طور دستیابی به اهداف توسعه که دولت‌ها در مورد آن توافق کرده‌اند حیاتی است. این روز همچنین اهمیت حفظ زبان اشاره را به عنوان بخشی از تنوع زبانی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد و بر اصل « بدون ما برای ما تصمیم نگیرید» و اهمیت همکاری افراد ناشنوا در تصمیماتی که بر آن‌ها نیز اثر می‌گذارد تاکید دارد.

این روز برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ و با شعار «با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم»‌ بزرگ داشته شد.
شعار امسال «حق زبان اشاره برای همه» است که درواقع شعار اولین روز از هفته بین المللی ناشنوایان است. شعارهای امسال هفته ناشنوایان به شرح زیر است:
شعار روز ۲۳ سپتامبر:‌ «حق زبان اشاره برای همه»
شعار روز ۲۴ سپتامبر: «حق زبان اشاره برای تمام کودکان»
شعار روز ۲۵ سپتامبر: «حق زبان اشاره برای سالخوردگان ناشنوا»
شعار روز ۲۶ سپتامبر: «حق زبان اشاره برای افراد نابینا-ناشنوا و افراد ناشنوایی که دارای معلولیت هستند»
شعار روز ۲۷ سپتامبر: «حق زبان اشاره برای زنان ناشنوا»
شعار روز ۲۸ سپتامبر: «حق زبان اشاره برای دگرباشان ناشنوا»
شعار روز ۲۹ سپتامبر:‌ «حق زبان اشاره برای پناهندگان ناشنوا»
منبع