مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

بسیاری از شرکت های تجاری به مسئولیت اجتماعی اعتقاد دارند. این شرکت ها معتقدند که باید به جامعه کمک کرد و به اصطلاح در تلاش هستند تا بخشی از منابع اشان را به جامعه برگردانند. این قبیل شرکت ها که سامانه هایی با مسئولیت اجتماعی  هستند کمک به جامعه را در طیف گسترده ای انجام می دهند. از اختصاص وقت و انرژی و پول تا طراحی محصولاتی که با محیط زیست هماهنگ است و یا ارایه خدماتی که بشر دوستانه است. در مجموع این شرکت ها کمک به جامعه را بخشی از مسوولیت خود می دانند.

واژه ی شرکت ها با مسوولیت اجتماعی در اوایل دهه ی هفتاد میلادی وارد ادبیات دنیای کسب و کار شد.  طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که داشتن مسوولیت اجتماعی دوران حیات این قبیل شرکت ها را طولانی تر و پایدارتر می کند درحالی که منتقدین می گویند کار روی مسوولیت اجتماعی تمرکز شرکت را از نقش شرکت دراقتصاد که دلیل وجودی شرکت است منحرف می کند.  برخی از ناظرین هم نگاهی بد بینانه به این نقش دارند چرا که اعتقاد براین است که انجام مسوولیت  اجتماعی به ویژه توسط شرکت های بزرگ فرا ملیتی ممکن است که حواس دولت ها یا سازمان ها ی ناظر برفعالیت شرکت های چند ملیتی را منحرف خواهد کرد.

شرکت های با مسوولیت اجتماعی با تدوین منشور اخلاق حرفه ای به نقش اجتماعی اشان تاکید می کنند. استاندارد ایزو 26000 استاندارد شرکت های با مسوولیت اجتماعی است.

ستون های اخلاقی برای رعایت مسوولیت اجتماعی بر سه اصل انسان ، سیاره زمین و سود استوار است. این ستون ها به TBL   معروف هستند. (The triple bottom line (abbreviated as “TBL” or “3BL“, and also known as “people, planet, profit” or “the three pillars“)) . با استفاده از سه گانه ی انسان، سیاره زمین و سود موفقیت شرکت ها در زمینه ی اقتصادی، بوم شناسی، و اجتماعی سنجیده می شود. به نظر می رسد که در جهان پیچیده ی در هم تنیده ی امروز، و با توجه به هدف توسعه که همانا شادکامی انسان هاست، توجه به مولفه های انسان، سیاره ی زمین و سود اقتصادی رهیافتی هوشمندانه است.

یکی از رهیافت های مورد قبول در بیشتر مناطق جهان برای شرکت های با مسوولیت اجتماعی، استفاده از رهیافت مشارکتی جامعه محور است. در این روش شرکت ها با جوامع محلی همکاری می کنند و به افزایش توانمندی های جامعه محلی کمک می کنند.  همکاری بین شرکت های تجاری و سازمانهای مردم نهاد در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای از دیگر فعالیت هایی است که انجام می شود. در آفریقا، بسیاری از پروژه های بهداشتی از طریق منابع مالی بخش خصوصی یا به عبارت دیگر، شرکت های با مسوولیت اجتماعی تامین اعتبار می شود.

منابع:

http://www.csrwire.com/
http://www.forbes.com/2008/10/16/corporate-social-responsibility-corprespons08-lead-cx_mn_de_tw_1016csr_land.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm

* این نوشتار، از مجموعه مطالبی است که در سال‌های گذشته توسط دانش‌آموخته‌گان و دست‌اندرکاران مدرسه، در وبلاگ مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو منتشر شده است.