ضرورت و چگونگی تنظیم قرارداد کاری

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که ضرورت وجود قرارداد کاری چیست و شما آنها را چطور در حوزه فعالیت خود به کار می‌گیرید؟
در کتابچه راهنمایی که به ضمیمه ارائه شده است، در مورد لزوم قرارداد کاری و نحوه تنظیم آن خواهیم آموخت.
برای شروع، یک فهرست از انواع کارهایی که با همکاری نیروهای استخدامی یا داوطلب در مؤسسه/ پروژه خود انجام می‌دهید و قراردادهایی که برای این فعالیت‌ها از آن استفاده کرده‌اید، تهیه کنید. اگر خوب دقت کنید می‌بینید که برای برخی کارها هیچ قراردادی ندارید، برخی قراردادها مکتوب و برخی حتی کلامی هستند. به خصوص در کشور ما، اعتبار دادن به حرف افراد و قول آنها، نوعی قرارداد متداول محسوب می‌شود!

شاید بعضی از شما بگویید که اینطور نیست و من با همه کارمندانم قرارداد کاری دارم. اما یک لحظه فکر کنید که آیا این قرارداد همه مؤلفه‌های لازم را دارد؟ آیا نقش کارمند به خوبی در آن تبیین شده است؟ آیا نکات قانونی در آن لحاظ شده است؟ یا در بیشتر موارد، به بحث و گفتگو با طرف قرارداد و تنها نوشتن یک کلیت، اکتفا کرده‌اید؟ آیا برای همه نیروهای داوطلب خود نیز قرارداد کاری دارید یا چون از سر نیت خیر و انسان‌دوستانه با شما همکاری می‌کنند فقط کمک آنها را بدون هیچ قرارداد رسمی پذیرا می‌شوید؟
اگر با کمی دقت بررسی کنید، خلاهایی را در نحوه تنظیم و استفاده از قراردادها خواهید یافت. هدف کتابچه ضمیمه این است که این خلاها را پر کند.

برای آشنایی با اهمیت قرارداد و نحوه تنظیم یک قرارداد درست، در این کتابچه راهنما، به طور مختصر، به بررسی موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

• چرا پرداختن به موضوع «قرارداد کاری» مهم است؟
• قرارداد چیست و چرا اهمیت دارد؟
• آیا قرارداد کاری برای هر فعالیتی لازم است؟
• اجزای مهم یک قرارداد کاری کدامند؟
• خطاهای مرسوم در تنظیم قرارداد کاری چه هستند؟
• نیروی داوطلب و توافق‌نامه‌های کاری
• نمونه توافق‌نامه کاری برای داوطلبان