هفت گام برای تصمیم‌گیری درست

تصمیم‌گیری، انتخاب بین دو گزینه یا بیشتر است. تصمیم‌گیری می‌تواند در واکنش به شرایط موجود و یا برای تحقق شرایط مطلوب، صورت گیرد. نمی‌توان گفت که یک روش خاص برای گرفتن همه تصمیمات وجود دارد، اما با پیروی از یک فرایند واحد،‌ می‌توان به نتیجه بهتری رسید.

برای مشاهده و دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی، روی تصویر کلیک کنید.