چگونه ریسک‌های پروژه خود را مدیریت کنیم؟

اگر نتوانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، تبدیل به «اتفاقات غیرمنتظره» می‌شوند که برای مقابله با آن‌ها آمادگی ندارید. اتفاقات غیرمنتظره، می‌توانند باعث تضعیف یا حتی شکست پروژه گردند. در این راهنما، با چهار گام مدیریت ریسک آشنا شده و می‌آموزیم که چطور ریسک‌ها و اثرات‌ آن‌ها را کنترل و خنثی نماییم.

برای مشاهده و دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی، روی تصویر کلیک کنید.