چگونه یک رزومه شرکت بنویسیم؟

اکثر فعالیت‌های موفق، برای معرفی خدمات و محصولات خود از رزومه استفاده می‌کنند. این رزومه‌ها ‌اغلب به صورت چند صفحه‌ای با هدف تبلیغات و شناساندن فعالیت و خدمات و جذب اسپانسر طراحی می‌شوند.