مدیریت مالی برای بنگاه‌های اجتماعی

هدف از تهیه این کتابچه، که در هفت فصل تنظیم شده، این است که به بنگاه‌های اجتماعی کمک کند تا بتوانند امور مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی مالی خود را بهتر، ساده‌تر و روان‌تر انجام دهند. مطالعه این راهنمای ساده نشان خواهد داد که مدیریت مالی، کار عجیب و غریبی نیست که نیازمند تخصص پیچیده در امور مالی باشد و آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند سخت نیست (نسخه کتابچه، به پیوست قابل ذخیره است). در واقع مدیریت مالی همان برنامه‌ریزی به زبان عدد و رقم است و همه ما در زندگی روزمره خود به نوعی این کار را انجام می دهیم. با دانستن اصول کلی و اساسی امور مالی، این امکان را خواهیم یافت تا برای بنگاه خویش نیز برنامه‌ریزی مالی نموده و با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر، به یک مدیر مالی خوب تبدیل شویم.

– فصل اول کتاب مقدمه‌ای است بر آشنایی با ضرورت و اهمیت مدیریت مالی و نیز مروری مختصر بر بنگاه اجتماعی و انواع ساختارهای مالی این بنگاه‌ها.

– فصل دوم به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این راهنما، به برنامه‌ریزی مالی یا همان بودجه‌ریزی می‌‍پردازد. این فصل به ما نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت مالی از چه اهمیت و کارکردی برخوردار است. در این فصل با مطالبی مثل برنامه‌ریزی مالی، هرم برنامه‌ریزی، تعریف بودجه و انواع آن، نکات مهم در تهیه بودجه نقدی، فرایند بودجه‌ریزی، بودجه‌بندی و نقش حیاتی آن در مدیریت مالی آشنا خواهیم شد.

– فصل سوم به مبحث بسیار با اهمیت حسابداری می‌پردازد و در تلاش است تا به زبانی ساده و روان- برای افراد نا آشنا با مفاهیم تخصصی این رشته، تا آنجا که ممکن است مفاهیم اولیه و ضروری حسابداری را آموزش دهد. آشنایی با حسابداری برای فعالان اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کلیه عملیات و فعالیت‌هایی که برای آنها بودجه و برنامه تهیه شده و به اجرا گذارده شده‌اند، باید به نحوی منظم، ثبت و طبقه‌بندی و گزارش شوند؛ این کاری است که حسابداری برای ما انجام می‌دهد.

– فصل چهارم در مورد گزارش‌های مالی است و با معرفی انواع گزارش‌های مالی و نسبت‌های مالی، مدیران بنگاه‌ها را برای درک بهتر و عمیق‌تر مفاهیم مالی و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی راهنمایی و آماده می‌نماید.

– فصل پنجم انواع روش‌های تامین مالی را به بحث می‌گذارد. هر بنگاه بسته به نوع و ماهیت فعالیت خود می‌تواند از تمام یا برخی از این روش‌ها بهره‌مند گردد.

– فصل ششم به بحث بسیار مهم کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک می‌پردازد. در این فصل مطالبی چون استقرار نظام کنترل‌های داخلی و انواع کنترل‌های داخلی نظیر کنترل‌های مربوط به دارایی‌ها و کنترل‌های حسابداری ارایه شده است.

– فصل هفتم به انواع حسابرسی و اهمیت آنها برای حفظ سلامت مالی بنگاه‌های اجتماعی پرداخته است.

با به کارگیری آموزه‌های این راهنمای جامع، شما برای مدیریت مالی بنگاه خود، آماده هستید!