اینفوگرافیک: موانع را از سر راه افراد دارای معلولیت برداریم

حدود یک میلیارد نفر در سراسر جهان با معلولیت دست و پنجه نرم می‌کنند با این وجود بسیاری از آن‌ها با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. از پیدا کردن شغل مناسب تا داشتن تفریح و سرگرمی٬ از تردد در شهر تا هزینه‌های درمان و … اغلب ما در زندگی خود یا نزدیکان‌مان با معلولیت مواجه می‌شویم٬ بر همین اساس مهم است که تلاش کنیم و بتوانیم موانع را پایین بکشیم. در این اینفوگرافیک که سازمان بهداشت جهانی تهیه و مدرسه‌ی ترویج و حمایت‌گری پرتو به فارسی برگردانده با این موانع آشنا می‌شویم.