روز جهانی افراد دارای معلولیت:‌ دنیای پسا کرونا را به دنیایی بهتر برای افراد دارای معلولیت تبدیل کنیم

از سال ۱۹۹۲، روز سوم ماه دسامبر به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است. موضوع مورد بحث امسال «باز‌سازی بهتر: در راستای مشارکت دادن افراد دارای معلولیت و ایجاد شرایط پایدار و دسترس‌پذیر در دنیای پسا کرونا» است. افراد دارای معلولیت به شدت تحت تاثیرات منفی بهداشتی، اجتماعی، و اقتصادی همه‌گیری جهانی کرونا هستند. موضوع امسال تاکید بر اهمیت تقویت تلاش‌های جمعی برای دسترسی همگانی به خدمات اساسی، شامل حمایت فوری اجتماعی و بهداشتی، تحصیلات، زیرساخت دیجیتالی، دسترسی به اطلاعات، اشتغال، و فرصتهای اجتماعی-فرهنگی دیگر است تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای معلولیت در هنگام بحران و پس از آن فراموش نمی‌شوند.

در سراسر دنیا افراد به روش‌های گوناگون، به بزرگ‌داشت این روز مهم پرداخته‌اند. در اندونزی، جشنوارهٔ فیلم «رنگ‌های حقیقی» در روز سوم دسامبر افتتاح می‌شود. این جشنواره سی فیلم که مرکزیت داستان بسیاری از آن‌ها افراد دارای معلولیت هستند را به نمایش می‌گذارد. به قول یکی از برگزارکنندگان، هدف از این جشنواره این است که «درک ما را از جهانی دارای شمولیت عمیق‌تر کند و  ما را به واژگان و حساسیتی مجهز کند که به بحث مسایل اجتماعی، مانند معلولیت، بپردازیم تا این گفتگوها نیز جایگاه خود را در جامعه بیابند».

به افتخار روز جهانی افراد دارای معلولیت، فدراسیون کریکت‌بازان ناشنوا و انجمن ورزش‌های نشسته پنجاب در هندوستان به هم ملحق شدند تا رقابت یک روزه کریکت نشسته دو تیم از پنجاب و هاریانا را ترتیب دهند. کاپیتان تیم پنجاب می‌گوید: «آدم‌ها فکر می‌کنند که چون ما روی صندلی چرخدار هستیم نمی‌توانیم به خوبی سایر کریکت‌بازان، بازی کنیم. ما میخواهیم ثابت کنیم که این تفکر، اشتباه است. قدرت و توانمندی ما مانند دیگر بازیکنان کریکت است. ما امیدواریم که بتوانیم کسانی را که به خاطر معلولیتشان از حضور در اجتماع پرهیز می‌کنند به بیرون آمدن از خانه‌هایشان تشویق کنیم».

فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در ایران نیز، مانند هر سال در روز دوازدم آذرماه، به فعالیت‌های مختلفی برای بزرگ‌داشت این روز می‌پردازند. کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، گفتگوی زنده اینستاگرامی با موضوع «آیا شخص دارای معلولیت، معلول به دنیا می‌آید یا معلول می‌شود»‌ را با حضور مهمان متخصص برگزار می‌کند. کانون شب‌های روشن با همکاری انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت این روز جلساتی را با عنوان «بازگشت به قدرت بیشتر» برگزار میکنند. هدف این جلسات افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت، و تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های آنهاست. ایمنا نیز گفتگوی اینستاگرامی زنده‌ای را با عنوان شهر بدون مانع و با حضور نمایندگان شورای شهر اصفهان، تهران و یزد برگزار می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود، در تشریح اهمیت نهادهای مردمی در تحقق اهداف سازمان ملل برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت،‌ تاکید می‌کند که این مهم تنها از طریق مشاوره فعال با افراد دارای معلولیت و سازمان‌های مردمی که نمایندگان آنان هستند، حاصل خواهد شد.

منابع ۱

منابع ۲

منابع ۳

منابع ۴

منابع ۵